Φυσικό αέριο στο Νοσοκομείο Λαμίας

0
13

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία

Το Νοσοκομείο Λαμίας αποκτά ενεργειακή απεξάρτηση από το πετρέλαιο, αφού συνδέθηκε με το Δίκτυο Φυσικού Αερίου και αναμένεται ότι θα εξοικονομηθούν περίπου 500.000 ευρώ ετησίως.

Η  παροχή φυσικού αερίου υπάρχει από το 2006, η σύμβαση του Νοσοκομείο με την ΔΕΠΑ υφίσταται από το 2007, αλλά δεν είχε τεθεί σε λειτουργία.

Η παρούσα Διοίκηση, αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, προέβη σε επικαιροποίηση της σύμβασης αναφορικά με τις καταναλώσεις, υπογράφοντας νέα, προσαρτώμενη στην ήδη υπάρχουσα, από την 1η Μαρτίου 2011, ήρε γραφειοκρατικής φύσεως προβλήματα που κώλυαν την ενεργοποίησή της.

Παράλληλα,  ζήτησε και έλαβε επιχορήγηση 45.000 ευρώ από το ΥΥΚΑ, και εν συνεχεία με ταχείς διαδικασίες προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού, προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή του εσωτερικού δικτύου του Νοσοκομείου και να συνδεθεί με το κεντρικό δίκτυο φυσικού αερίου της ΔΕΠΑ.

Έτσι αποκτά δυνατότητα εναλλακτικών επιλογών τροφοδότησής του και λειτουργεί πλέον με καύσιμο φιλικό προς το περιβάλλον.

Επιπλέον, παρέχεται  η δυνατότητα να λειτουργήσουν τα Μαγειρεία του Ιδρύματος, γεγονός που θα επιφέρει σημαντική μείωση και στις δαπάνες σίτισης.

Η βούληση της Διοίκησης για πράσινη ενεργειακή αυτονομία με χαμηλό κόστος επεκτείνεται περαιτέρω, καθώς προετοιμάζεται ο φάκελος της συμμετοχή του Νοσοκομείου σε ειδικό πρόγραμμα του ΥΠΕΚΑ για την Συμπαραγωγή Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ), που αφορά Νοσοκομεία συνδεδεμένα με το δίκτυο φυσικού αερίου.

Ήδη έχει πραγματοποιηθεί η σχετική μελέτη σε συνεργασία με το Τ.Ε.Ι. Λαμίας και η αίτηση θα κατατεθεί εντός του Ιουνίου για χρηματοδότηση του έργου στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Με αυτό τον τρόπο το Νοσοκομείο θα αποκτήσει μακροπρόθεσμα μεγαλύτερη  ενεργειακή αυτονομία, ενώ, παράλληλα, θα εξοικονομήσει επιπλέον πόρους, τους οποίους θα διοχετεύσει για κάλυψη λειτουργικών αναγκών ή σε άλλες αναπτυξιακές δράσεις.

Πηγή : lamiareport.gr

 

econews

Σχόλια