Νερό από το Μόρνο και πάλι στην Αθήνα

0
15

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Υδροδοτείται και πάλι απ το Μόρνο η περιοχή της πρωτεύουσας, καθώς ολοκληρώθηκαν την Δευτέρα οι εργασίες για την άμεση αποκατάσταση της βλάβης του καναλιού στη θέση Σαράντι Βοιωτίας, με την τοποθέτηση και δεύτερου παράπλευρου αγωγού, μήκους 150 μέτρων και διαμέτρου 2 μέτρων.

Το κανάλι είχε διαρραγεί από κατολίσθηση βραχώδους όγκου στις 29 Μαρτίου 2011, με αποτέλεσμα να διακοπεί η λειτουργία του και η Αθήνα να τροφοδοτείται από τον ταμιευτήρα της Υλίκης. Υπενθυμίζουμε ότι εντός έξι ημερών, η ΕΥΔΑΠ κατασκεύασε τον πρώτο συνδετήριο κλάδο (bypass) από χαλυβδοσωλήνες διαμέτρου 2 μέτρων.

Στις 5 Απριλίου 2011 αποκαταστάθηκε – εν μέρει – η παροχετευτικότητα του καναλιού και σήμερα με την ολοκλήρωση και του δεύτερου αγωγού – εντός ένδεκα ημερών – αποκαθίσταται ικανοποιητικά η παροχετευτική δυνατότητά του.

Σύμφωνα με την ΕΥΔΑΠ, κατά τη διάρκεια της επισκευής λόγω της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών αποθεμάτων και των πιέσεων του δικτύου ύδρευσης δεν είχαμε καμία διακοπή ή πτώση πίεσης στην υδροδότηση της Αττικής.

econews

Σχόλια