Αλιεία: υπογραφή σύμβασης για τις Κυκλάδες

0
2

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία

Υπεγράφη από τον υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας Γιάννη Διαμαντίδη και τον εκπρόσωπο της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων ΑΕ, που είναι η αρμόδια Ομάδα Τοπικής Δράσης της περιοχής, η 8η κατά σειρά σύμβαση του Άξονα 4 «Αειφόρος ανάπτυξη Αλιευτικών περιοχών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007 – 2013, κοινώς «LEADER Αλιείας», ύψους 4.520.000 ευρώ.

Το εν λόγω πρόγραμμα προβλέπει χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε αλιείς, αλλά και κατοίκους αλιευτικών παράκτιων περιοχών με σκοπό την διαφοροποίηση δραστηριοτήτων των αλιέων στην περιοχή και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και καλύπτουν τόσο ιδιωτικές όσο και δημόσιες επενδύσεις.

Έτσι ολοκληρώνεται η υπογραφή των 8 συμβάσεων της 1ης πρόσκλησης ενδιαφέροντος, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία επιλογής των 5 περιοχών της 2ης πρόσκλησης.

Πηγή: ΠΑΣΕΓΕΣ

econews

Σχόλια