Δημόσιος διάλογος με θέμα «Μετάβαση σε μια Πράσινη Ελλάδα»

0
7

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

«Μετάβαση σε μια Πράσινη Ελλάδα [2010-2020]» είναι το θέμα του δημόσιου διαλόγου που διοργανώνουν στο διαδίκτυο το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), σε συνεργασία με την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης (ΕΚΕΠΕΚ) του Παντείου Πανεπιστημίου.

Στο διάλογο έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν – με την υποβολή ουσιαστικών και εφαρμόσιμων προτάσεων πολιτικής – πανεπιστημιακοί, εμπειρογνώμονες, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και του επιχειρηματικού κλάδου με ειδική γνώση σε κάποια από τις πολιτικές της πράσινης ανάπτυξης (ενέργεια, γεωργία/αλιεία/εξορύξεις, επιχειρηματικότητα, οικιστική πολιτική, πολιτική μεταφορών και δασική πολιτική/ύδατα/παράκτιες περιοχές).

Η πρωτοβουλία αυτή φιλοδοξεί να προσφέρει βήμα για γόνιμη παράθεση και ανταλλαγή θέσεων πάνω σε εξειδικευμένα ζητήματα της πράσινης ανάπτυξης, με στόχο την προώθηση μιας αποτελεσματικής πολιτικής αειφόρου ανάπτυξης και βάση το τρίπτυχο προώθηση επιλεκτικής ανταγωνιστικότητας, καινοτομία, εξοικονόμηση πόρων.

Οι προτεινόμενες πολιτικές και τεχνολογικές προτεραιότητες για την Ελλάδα, όπως θα προκύψουν από το σύνολο των κατατεθειμένων προτάσεων, θα κωδικοποιηθούν σε μια Συνθετική Έκθεση με τη μορφή ενός Πρωτότυπου και Χρηστικού Οδηγού για την εφαρμογή πράσινων πολιτικών.
Στην ειδική ιστοσελίδα της πρωτοβουλίας http://www.diavouleusi.eliamep.gr/ έχουν αναρτηθεί οι πρώτες προτάσεις στις παρακάτω κατηγορίες:
–  Παραγωγή Ενέργειας
–  Βιώσιμα πρότυπα στην αλιεία και στις ιχθυοκαλλιέργειες
–  Εναλλακτικές μορφές γεωργίας
– Πράσινη βιομηχανία και μικρομεσαίες επιχειρήσεις
–  Πρότυπα στις νέες κατασκευές και επεμβάσεις σε παλιά κτίρια
–  Θαλάσσιες μεταφορές και ναυτιλία
–  Διαχείριση υδάτινων πόρων
–  Παράκτιες περιοχές

Ο διάλογος θα διαρκέσει για αρκετούς μήνες, είναι ανοιχτός σε όλους και υπάρχει η δυνατότητα ανάρτησης σχολίων.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια