Άδεια εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας σε θυγατρική της Motor Oil

0
12

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η Μotor Oil ανακοινώνει ότι η «Ηλεκτροπαραγωγή Σουσακίου Α.Ε.», στην οποία συμμετέχει άμεσα με ποσοστό 40% και έμμεσα μέσω της θυγατρικής Avin Oil με ποσοστό 30%, έλαβε τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 2011, άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας συμμετέχει, επίσης, η εισηγμένη «Cyclon Hellas Α.Ε.» με ποσοστό 30%.

Με την παραπάνω άδεια η»Ηλεκτροπαραγωγή Σουσακίου Α.Ε.»  απέκτησε δικαίωμα εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2773/1999 όπως ισχύει.

Η άδεια έχει ισχύ για 20 έτη.

econews

Σχόλια