Λίμνη Κορώνεια: νέο σχέδιο για την προστασία της

0
26

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία

«Το Υπουργείο Περιβάλλοντος  θεωρεί ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια αναμονής για την υλοποίηση του προγράμματος για την αποκατάσταση της Λίμνης Κορώνεια και ήδη επεξεργάζεται, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία και φορείς, ένα αναθεωρημένο πρόγραμμα δράσεων ρεαλιστικό αλλά και δεσμευτικό».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Εξπρές», τα παραπάνω αναφέρονται σε έγγραφο της υπουργού κ. Μπιρμπίλη, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή, μετά από ερώτηση του βουλευτή του ΛΑΟΣ Βαΐτση  Αποστολάτου, για τους λόγους που οδηγούν την ΕΕ να ακυρώσει τη χρηματοδότηση για την προστασία της λίμνης.

Οι ελληνικές αρχές σε συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία, είχαν θέσει υπό καθεστώς προστασίας την περιοχή και είχαν διαμορφώσει ειδικό πρόγραμμα δράσεων για την αποκατάσταση της λίμνης Κορώνειας.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνονταν μέτρα για τη στήριξη του οικοσυστήματος της λίμνης, την υδρολογική αποκατάστασή της, τη βελτίωση της ποιότητας του νερού, καθώς και την ευαισθητοποίηση και τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας.

Η ΕΕ διαπίστωσε ότι η υλοποίηση του προγράμματος κάθε άλλο παρά ικανοποιητική ήταν.

Πολλά από τα μέτρα δεν είχαν εφαρμοστεί και πολλοί από τους όρους που είχαν τεθείδεν είχαν τηρηθεί.

Η Νομαρχία έχει καθυστερήσει σε μεγάλο βαθμό την υλοποίηση των τεχνικών παρεμβάσεων, με συνέπεια στο τέλος του 2010 να έχει υλοποιηθεί μόνο το 28% των έργων.

Αλλά και στον τομέα των ειδικών όρων η πρόοδος την τελευταία πενταετία είναι πολύ περιορισμένη, χωρίς τις απαιτούμενες δεσμεύσεις για την ικανοποίησή τους.

Για το αναθεωρημένο πρόγραμμα δράσεων που επεξεργάζεται το Υπουργείο, η κ. Μπιρμπίλη ενημερώνει τον βουλευτή ότι:

Η αποκατάσταση και προστασία της Κορώνειας θα εντάσσεται στην προσπάθεια προστασίας της ευρύτερης περιοχής και ειδικότερα της Βόλβης, έτσι ώστε τα μέτρα για την αποκατάσταση της Κορώνειας να μην έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη Βόλβη.

Ο στόχος της αποκατάστασης θα προσδιοριστεί με μεγαλύτερη σαφήνεια και ακρίβεια.

Θα επανεξεταστούν οι απαιτούμενες τεχνικές παρεμβάσεις και θα δρομολογηθεί με δεσμευτικό και ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα, η υλοποίησή τους από αρμόδιο φορέα.

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τα δύο υπουργεία θα διαμορφώσουν ένα δεσμευτικό πρόγραμμα αγροπεριβαλλοντικών μέτρων που θα αποσκοπεί στη βελτίωση του υδατικού ισοζυγίου και στην εναρμόνιση της προσπάθειας αποκατάστασης και προστασίας με την αγροτική και ευρύτερα αναπτυξιακή πολιτική στην περιοχή.

Εξάλλου με έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υπουργείου, ο κ. Αποστολάτος ενημερώνεται ότι η ΚΥΑ για τον χαρακτηρισμό των λιμναίων και υδάτινων περιοχών του υγροτοπικού συστήματος των λιμνών Βόλβης-Κορώνειας και Μακεδονικών Τεμπών, ως Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων και λιμνών, βρίσκεται σε διαδικασία μετατροπής της σε ΠΔ.

Το νέο ΠΔ θα θέσει ακόμα αυστηρότερους όρους και περιορισμούς σε έργα και δραστηριότητες στην περιοχή εντός του Εθνικού Πάρκου, συμβάλλοντας στην προστασία των λιμνών.

 

econews

Σχόλια