Βιοκαύσιμα: μη ηθικοί οι στόχοι παραγωγής στην ΕΕ – Νέα έρευνα

0
22

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Ανήθικους χαρακτηρίζουν τους ευρωπαϊκούς στόχους παραγωγής και χρήσης βιοκαυσίμων οι συγγραφείς σχετικής έρευνας που πραγματοποίησε το Συμβούλιο Nuffeld για τη Βιοηθική.

Συγκεκριμένα, προτείνεται η αναστολή των στόχων μέχρι να τεθούν νέες ασφαλιστικές δικλείδες τόσο για τα βιοκαύσιμα ευρωπαϊκής παραγωγής όσο και για τα εισαγόμενα, ωστόσο δεν ζητείται η οριστική απαγόρευσή τους, όπως επιδιώκουν ορισμένες περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Η δεκαοκτάμηνη έρευνα πραγματοποιήθηκε με αφορμή την ευρωπαϊκή Οδηγία για την Ανανεώσιμη Ενέργεια, η οποία «προστάζει» ότι το 10% των καυσίμων για μεταφορές μέχρι το 2020 πρέπει να προέρχεται από βιοκαύσιμα, ως συνισταμένη της στρατηγικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της Κλιματικής Αλλαγής.

Η έρευνα θέτει ορισμένα κριτήρια «ηθικής» για την παραγωγή των βιοκαυσίμων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα εξής:

-όχι παραγωγή εις βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

-καύσιμα περιβαλλοντικά βιώσιμα

-συμβάλλουν στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου

-τηρούν τις Αρχές του δίκαιου και αλληλέγγυου εμπορίου

-τα κόστη και τα οφέλη μπορούν να διανεμηθούν με δίκαιο τρόπο

Η έρευνα έφερε στην επιφάνεια στοιχεία που καθιστούν την παραγωγή των βιοκαυσίμων προβληματική με βάση τα παραπάνω κριτήρια: υποβαθμίζεται η βιοποικιλότητα εξαιτίας της αποψίλωσης δασών και βιοτόπων για την καλλιέργειά τους, εισάγονται από χώρες με χαμηλά περιβαλλοντικά κριτήρια, αυτή τη στιγμή έχουν χαμηλή ενεργειακή αξία και ανταγωνίζονται καλλιέργειες για διατροφική χρήση συντελώντας στην αύξηση των τιμών των τροφίμων.

Το Συμβούλιο Βιοηθικής ευελπιστεί πως οι νέες τεχνολογίες θα συμβάλλουν σε μια περιβαλλοντικά φιλικότερη παραγωγή βιοκαυσίμων -με μικρότερη χρήση γης, λιπασμάτων και ζιζανιοκτόνων- η οποία δεν θα είναι ανταγωνιστική προς τις καλλιέργειες τροφίμων.

Σημειώνεται πως τα κύρια βιοκαύσιμα που χρησιμοποιούνται στον τομέα των μεταφορών αυτήν την περίοδο είναι η βιοαιθανόλη, που παράγεται από τον αραβόσιτο και τη ζάχαρη, και το βιοντίζελ που παράγεται από το φοινικέλαιο και σιναπόσπορους που προέρχονται από καλλιέργειες τροφίμων.

Ως λύση προτείνεται η χρήση της νέας γενιάς βιοκαυσίμων, τα οποία προέρχονται από άλγη ή κατάλοιπα καλλιεργειών όπως το άχυρο.

Ωστόσο, ο δρόμος προς την παραγωγή περιβαλλοντικά φιλικών και οικονομικά προσιτών βιοκαυσίμων προβλέπεται μακρύς.

econews

Σχόλια