Πρόγραμμα ανακύκλωσης ενέργειας για θερμοηλεκτρικές μονάδες στη Τουρκία

0
7

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία

Ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης ενέργειας για θερμοηλεκτρικές μονάδες παρουσιάστηκε από το Επιστημονικό & Τεχνολογικό Ερευνητικό Κέντρο της Τουρκίας (TÜBİTAK) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, Κωνσταντινούπολης Yıldız Technical University (YTÜ).

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα μπορούσε να εξοικονομήσει 660 εκατ. δολάρια το χρόνο, από τις δαπάνες που γίνονται για την ενέργεια.

Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την  ενέργεια που εκπέμπεται κατά την λειτουργία των θερμοηλεκτρικών μονάδων και την μετατρέπει σε ενέργεια θέρμανσης για πάνω από 100.000 σπίτια .

Επίσης, θα συμβάλει στη μείωση των εκπομπών διοξείδιου του άνθρακα και θείου.

Πηγή Balcans.com

econews

Σχόλια