Φωτοβολταϊκά: αιτήσεις από Dionic για σταθμούς συνολικής ισχύος 6000 kWp στη Φθιώτιδα

0
16

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η Nτιονίκ AEBE ενημερώνει ότι σε υλοποίηση της στρατηγικής επιλογής για τη μεγαλύτερη δραστηριοποίησή της στις εναλλακτικές μορφές ενέργειας οι υπό σύσταση Εταιρίες «ΣΟΦΙΑΔΕΣ ΗΛΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε.» και «ΡΑΧΕΣ ΗΛΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε.» στις οποίες συμμετέχει με ποσοστό 37% υπέβαλαν αιτήσεις και πλήρη φάκελο στην Ρ.Α.Ε για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς ισχύος 3.000 kWp εκάστη.

Αναλυτικότερα, η εταιρία «ΣΟΦΙΑΔΕΣ ΗΛΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε.» υπέβαλε αίτηση (ΑΠ: I-135981/11-4-11) και Φάκελο στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για τη χορήγηση άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 3.000 kWp, στη θέση «Κεναλίκι», στην Δημοτική Κοινότητα Σοφιάδος, του ∆ήμου Δομοκού, του Νομού Φθιώτιδας, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Ενώ η Εταιρία «ΡΑΧΕΣ ΗΛΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε.» υπέβαλε Αίτηση και πλήρη Φάκελο στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΑΠ: I-135981/11-4-11) για τη χορήγηση ’δειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 3.000 kWp, στη θέση «Κοκκαλωμένος», στην Δημοτική Κοινότητα Αχλαδίου, του ∆ήμου Στυλίδας, του Νομού Φθιώτιδας, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

econews

Σχόλια