Εκπομπές CO2: αύξηση στις ΗΠΑ το 2010 – Ο φαύλος κύκλος της υπερθέρμανσης του πλανήτη

0
16

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

To Energy Information Administration (EIA), στατιστικός βραχίονας της αμερικανικής κυβέρνησης επί ενεργειακών θεμάτων, αναφέρει ότι οι εκπομπές αερίων από την καύση ορυκτών αυξήθηκαν κατακόρυφα το 2010, μετά από δύο διαδοχικές χρονιές που κινήθηκαν πτωτικά.

Το γεγονός αποδίδεται εν μέρει στην ανάκαμψη της αμερικανικής οικονομίας κατά το προηγούμενο έτος. Παρόλα αυτά, οι εκπομπές αερίων το 2010 ανήλθαν στο δεύτερο χαμηλότερο επίπεδό τους από το 1998, με το 2007 να είναι το πλέον «ρυπογόνο» έτος.

Αναλυτικότερα, το 2007 οι εκπομπές ανήλθαν σε 6022 εκατομμύρια μετρικούς τόνους CO2, το 2009 -εν μέσω οικονομικής κρίσης στις ΗΠΑ- σε 5426 εκατομμύρια μετρικούς τόνους και το 2010 σε 5627 μετρικούς τόνους (+201 MMT).

Περισσότεροι από τους μισούς (105 ΜΜΤ) προήλθαν από καύση ορυκτών, κυρίως άνθρακα, για την παραγωγή  ηλεκτρικής ενέργειας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα πως το μεγαλύτερο ποσοστό της αύξησης από την παραγωγή «ρυπογόνου» ενέργειας στις ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες (56 MMT CO2) αφορούσε τα νοικοκυριά.

Δείγμα του φαύλου κύκλου που προκαλεί η υπερθέρμανση του πλανήτη σε συνδυασμό με τα επικρατούντα μοντέλα ηλεκτροπαραγωγής είναι ότι η αύξηση της ζήτησης των νοικοκυριών αποδίδεται στην αυξημένη χρήση κλιματιστικών εξαιτίας των υψηλότερων κατά 18,3%  θερμοκρασιών σε σύγκριση με το 2009.

Το παραπάνω στοιχείο επιβεβαιώνει και η Αμερικανική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (ΝΟΟΑ) η οποία ανέφερε ότι το καλοκαίρι του 2010 ήταν το τέταρτο θερμότερο που έχει ποτέ καταγραφεί, στοιχείο που αντικατοπτρίζει την αυξητική τάση των θερμοκρασιών σε μακροχρόνιο ορίζοντα.

econews

Σχόλια