Ενέργεια: «επιδοτήστε τις ΑΠΕ και όχι τα ορυκτά καύσιμα» λέει η IEA

0
5

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

«Οι επιδοτήσεις για ορυκτά καύσιμα, που σήμερα φτάνουν τα 312 δις. δολάρια, θα έπρεπε να χορηγούνται για την προώθηση των ΑΠΕ, γεγονός που θα βοηθούσε στην προσπάθεια για τη μείωση των εκπομπών ρύπων», επισημαίνει η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας (ΙΕΑ) στην τελευταία της έκθεση.

Η ζήτηση για ορυκτά καύσιμα υπονομεύει την ανάπτυξη καθαρών τεχνολογιών. Τα τελευταία χρόνια ο ρυθμός ανάπτυξης των ΑΠΕ άγγιξε το 40%, ωστόσο, σύμφωνα με την ΙΕΑ, την τελευταία δεκαετία το 47% της ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια παγκοσμίως καλύφθηκε από άνθρακα.

Για την αλλαγή της κατάστασης, η ΙΕΑ υποστηρίζει ότι οι επιδοτήσεις για τα ορυκτά καύσιμα θα έπρεπε να χορηγούνται για την ανάπτυξη της καθαρής ενέργειας, τονίζοντας παράλληλα ότι πρέπει να δοθούν κίνητρα στον ιδιωτικό τομέα για επενδύσεις.

Σημειώνεται ότι, από το 2009, χορηγήθηκαν 312 δις. δολάρια σε επιδοτήσεις για τα ορυκτά καύσιμα, ενώ οι επιδοτήσεις για τις ΑΠΕ δεν ξεπέρασαν τα 57 δις. δολάρια.

econews

Σχόλια