Φωτοβολταϊκά: η TUV πιστοποίησε το μεγαλύτερο πάρκο της χώρας

0
6

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

To μεγαλύτερο Φωτοβολταϊκό Πάρκο της Ελλάδας ισχύος 9,99 MW συνδέθηκε με επιτυχία στο δίκτυο της ΔΕΗ, φέροντας τη σφραγίδα πιστοποίησης του Οργανισμού Επιθεωρήσεων – Πιστοποιήσεων TÜV HELLAS.

Το πάρκο είναι ιδιοκτησία τηςεισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, Επιλέκτου Κλωστοϋφαντουργίας Α.Ε.Β.Ε., μέσω της 100% θυγατρικής της Selected Volt Α.Ε.Ε. και κατασκευάσθηκεστα Φάρσαλα σε ιδιόκτητη έκταση200 στρεμμάτων.

Κύριος ανάδοχος του έργου (EPC Contractor) είναι η BIOSAR Ενεργειακή, μέλοςτου ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ενώ για τη στήριξη των panels χρησιμοποιήθηκαν βάσειςτης Alumil που έχουν επίσης πιστοποιηθεί από την TÜV HELLAS.

Οι εργασίες επιθεώρησης του Οργανισμού TÜV HELLAS περιελάμβαναν τόσο τον έλεγχο των μελετών όσο και την παρακολούθηση της κατασκευής, ενώ κατά την εξέλιξη του έργου εκδίδονταν τεχνικές αναφορές ώστε τα τυχόν ευρήματα να αποκαθίστανται έγκαιρα.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, εκδόθηκε πιστοποιητικό σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες της εταιρείας, ώστε να τεκμηριώνεται η συμφωνία των εργασιών με τις συμβατικές δεσμεύσεις και τα σχετικά πρότυπα, αλλά και στον πιθανό μελλοντικό Επενδυτή ότι το έργο έγινε κάτω από την παρακολούθηση Ανεξάρτητου Φορέα Επιθεωρήσεων.

ec0news

Σχόλια