ΕΕΑΕ: παραμένουν χαμηλά τα επίπεδα ραδιενέργειας στην Ελλάδα

0
29

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία

Λόγω της παρουσίας στον ελληνικό χώρο αερίων μαζών με ίχνη ραδιενέργειας, η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας πραγματοποιεί μαζί με το Δίκτυο των Συνεργαζομένων Εργαστηρίων μετρήσεις δειγμάτων προερχομένων από την πλήρη περιβαλλοντική αλυσίδα (αέρας, νερό της βροχής, χόρτα, γάλα από ζώα ελευθέρας βοσκής, πόσιμο νερό).

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν το διάστημα 23 Μαρτίου έως 2 Απριλίου 2011 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον επισυναπτόμενο πίνακα.

Η ΕΕΑΕ επισημαίνει ότι πρόκειται για εξαιρετικά μικρές συγκεντρώσεις, οι οποίες είναι πολύ κάτω από τα επιτρεπτά όρια ασφαλείας. Ως εκ τούτου, δεν ενέχουν τον παραμικρό κίνδυνο για την υγεία ή το περιβάλλον. Κατά συνέπεια, η ΕΕΑΕ επαναλαμβάνει κατηγορηματικά πως δεν απαιτείται κανένα απολύτως μέτρο προστασίας και καμία αλλαγή στις διατροφικές ή άλλες συνήθειες του πληθυσμού.

Η ΕΕΑΕ έχει διαβιβάσει αρμοδίως τα παραπάνω στοιχεία στην Ε.Ε. και τον ΔΟΑΕ.

Οι μετρήσεις περιβαλλοντικών δειγμάτων συνεχίζονται και τα αποτελέσματά τους θα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στο διαδικτυακό τόπο της ΕΕΑΕ.

 

econews

Σχόλια