Φωτοβολταϊκά: Η «Κρητική Ενεργειακή-Solarise» μειοδότρια σε διαγωνισμό της ΔΕΗ Ανανεώσιμες για 6 σταθμούς

0
9

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η προσφορά της Σύμπραξης Εταιριών «Κρητική Ενεργειακή – Solarise», με προμηθεύτρια εταιρεία την ExelGroup, κατέστη μετά την αποσφράγιση και αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών μειοδότρια Διαγωνισμού της ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ για εγκατάσταση Έξι (6) Φωτοβολταϊκών Σταθμών Ονομαστικής Ισχύος 80 kWp έκαστος στο Λασίθι Κρήτης, προϋπολογισμού 1,8 εκατ.

Η σύμπραξη Εταιριών «Κρητική Ενεργειακή – Solarise» συνέχισε μέχρι την τελική φάση μαζί με τις εταιρείες Positive Energy και Sunrise.

Στην προσφορά της η Σύμπραξη Εταιριών «Κρητική Ενεργειακή – Solarise» ανέφερε ότι, τα φωτοβολταϊκά πλαίσια και οι βάσεις στήριξης που θα χρησιμοποιήσει στην υλοποίηση των 6 εγκαταστάσεων θα είναι από την ExelGroup, ελληνική εταιρεία παραγωγής φωτοβολταϊκών πλαισίων υψηλής απόδοσης και σταθερών βάσεων στήριξης.

econews

Σχόλια