Εργοστάσιο στερεών αποβλήτων και ΧΥΤΥ στην Ηλεία

0
8

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία

Έργα για την επεξεργασία των στερεών αποβλήτων στην Ηλεία πρόκειται να υλοποιηθούν μέσα στη διετία 2011-2012.

Συγκεκριμένα, τα έργα θα δημοπρατηθούν από κοινού με αυτά της Αιτωλοακαρνανίας, με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με δημοσίευμα στο iliatora.gr.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων φτάνει τα 70 εκατ. ευρώ.

Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ηλείας έχει ολοκληρώσει την σχετική προεργασία, δηλαδή:

•    Τη χωροθέτηση κατάλληλου οικοπέδου για την εγκατάσταση του Εργοστασίου Ενεργειακής Αξιοποίησης και χώρου ΧΥΤΥ.

•    Τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εργοστασίου Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων – Μονάδας Παραγωγής Ενέργειας και ΧΥΤΥ Νομού Ηλείας, που έχει υποβληθεί στον πρώην δήμο Αμαλιάδας και έχει σταλεί στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος / ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ (σήμερα ΥΠΕΚΑ) για έγκριση περιβαλλοντικών όρων.

•    Την Προμελέτη Εργοστασίου Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων – Μονάδας Παραγωγής Ενέργειας και ΧΥΤΥ Νομού Ηλείας, η οποία έχει υποβληθεί στο Δήμο Αμαλιάδας, που είναι ο φορέας ανάθεσης.

Μέσα στο προσεχές διάστημα αναμένεται να ανακοινωθούν περισσότερες λεπτομέρειες για τα έργα.

 

econews

Σχόλια