Ανταποδοτικά τέλη σε περιβαλλοντικά επιβαρυμένους Δήμους

0
8

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία

«Παγώνει» οποιαδήποτε διάθεση επιδοτήσεων ή ενισχύσεων, τις οποίες δικαιούνται δήμοι που υφίστανται περιβαλλοντική υποβάθμιση λόγω του ότι λειτουργούν μέσα στα όρια τους εγκαταστάσεις διύλισης ή αποθήκευσης πετρελαιοειδών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα στον Ota.gr, η εν λόγω αναστολή αποφασίστηκε από την κυβέρνηση, έως την ανασυγκρότηση του Δ.Σ. της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου και έως ότου οι νέες εκλεγμένες τοπικές και Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις εκφράσουν τη γνώμη τους για την πιο αξιόπιστη και δικαιότερη κατανομή των κονδυλίων.

Όπως αναφέρεται σε έγγραφο του υφυπουργού Περιβάλλοντος Γιάννη Μανιάτη, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή, από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, προβλέπεται ότι ενίσχυση δικαιούνται όχι μόνο οι Δήμοι στην περιοχή των οποίων λειτουργούν οι εγκαταστάσεις διύλισης, αλλά και εκείνοι στην περιφέρεια των οποίων υπάρχουν εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου διυλιστηρίου με χωρητικότητα άνω των 10.000 μ3 και διευκολύνσεις εισαγωγής και εξαγωγής αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων.

Αναλυτικότερα προβλέπεται η επιδότηση των αντίστοιχων Δήμων για την ετήσια ενίσχυση των περιβαλλοντικών τους προγραμμάτων με ποσοστό 15% επί της επιβαλλόμενης ειδικής εισφοράς η οποία έχει επιβληθεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα.

Η εν λόγω εισφορά υπολογίζεται και εισπράττεται κατά τη διαδικασία εκτελωνισμού των πετρελαιοειδών προϊόντων.

 

econews

Σχόλια