Ιnternational Life: συμμετοχή σε έργο ΑΠΕ

0
17

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η International Life Α.Ε.Α.Ζ., Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής και η International Life Α.Ε.Γ.Α, Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων, στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας που εφαρμόζει ο Όμιλος International Life, συμμετέχουν στη δημιουργία έργου ΑΠΕ, που υλοποιείται από την εταιρεία «Υ.Η.Σ. ΣΤΡΥΜΟΝΑ Α.Ε.».

Η συγκεκριμένη «πράσινη» επένδυση αφορά στην εγκατάσταση υδροηλεκτρικού σταθμού πηγής ηλεκτρικού ρεύματος ισχύος 2,3 MW (περίπου 400 φορές το ρεύμα που καταναλώνει ο Όμιλος International Life συνολικά) στη θέση μεταξύ της παλαιάς και της νέας γέφυρας του ποταμού Στρυμόνα επί της Εθνικής Οδού Σερρών – Θεσσαλονίκης, μια ιδιαίτερα ευνοϊκή τοποθεσία για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Οι απαραίτητες άδειες έχουν ήδη ληφθεί και η κατασκευή του έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2011.

Η πρωτοβουλία των εταιρειών International Life Α.Ε.Α.Ζ. και International Life Α.Ε.Γ.Α να συμμετέχουν στη συγκεκριμένη επένδυση εντάσσεται στη φιλοσοφία του Ομίλου για καινοτόμες επενδύσεις, φιλικές προς το περιβάλλον. Η εξοικονόμηση ενέργειας που θα επιτευχθεί με τη λειτουργία του νέου έργου θα είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το έργο υποκαθιστά 1.067 τόνους ισοδύναμου πετρελαίου, παρουσιάζοντας το σημαντικό πρόσθετο πλεονέκτημα αποφυγής εκπομπής 3.416 τόνων CO2.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο υδροηλεκτρικός σταθμός έχει μεγαλύτερο βαθμό αποδοτικότητας σε σχέση με άλλες μορφές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), καθώς παράγει πενταπλάσια ποσότητα ρεύματος ετησίως, σε σύγκριση με τα φωτοβολταϊκά συστήματα αντίστοιχης ισχύος. Επίσης, τα θετικά χαρακτηριστικά της υποδομής συμπληρώνουν η προσφορά σταθερής, συνεχούς και αξιόπιστης παραγωγής ενέργειας και η 24ώρη λειτουργία της.

Όπως σημειώνει και ο κ. Γιάννος Μπράβος, Γενικός Διευθυντής «Στον Όμιλο International Life έχουμε θέσει ψηλά τον πήχη για την περιβαλλοντική πολιτική και σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε επενδύσεις στην λεγομένη πράσινη ενέργεια. Η νέα επένδυση για τη δημιουργία έργου Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας αποδεικνύει τον σαφή προσανατολισμό μας για ανάληψη πρωτοβουλιών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης».

econews

Σχόλια