Αναστολή αλιείας ερυθρού τόνου στη Λιβύη ζητά η Δαμανάκη

0
10

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Με δεδομένη την έκτακτη κατάσταση που επικρατεί σήμερα στη Λιβύη, η Ευρωπαία Επίτροπος Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιείας Μαρία Δαμανάκη εξέφρασε σοβαρές αμφιβολίες για την ικανότητα των αρχών της Λιβύης να εξασφαλίσουν την πλήρη συμμόρφωση και εφαρμογή των μέτρων που καθορίστηκαν από την Διεθνή Επιτροπή για τη διατήρηση του ερυθρού τόνου (ICCAT).

Με επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Διεθνούς Επιτροπής ICCAT, η Επίτροπος υποστηρίζει ότι υπό τις παρούσες συνθήκες στη χώρα, εγείρονται σοβαρές ανησυχίες,  δεδομένου ότι ο ερυθρός τόνος τελεί ήδη υπό σοβαρή απειλή εξαφάνισης.

Είναι πεπεισμένη, αναφέρει η Μαρία Δαμανάκη, ότι η Λιβύη δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση του ICCAT, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων εφαρμογής και συνεργασίας που προβλέπονται στο Άρθρο ΙΧ της Σύμβασης, καθώς και της υποχρέωσης να εξασφαλίσει την τήρηση και εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων Διατήρησης και Διαχείρισης του είδους που θέτει ο ICCAT.

Κατά συνέπεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι η Επιτροπή του ICCAT θα πρέπει να αποφασίσει την προσωρινή αναστολή όλων των αλιευτικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον ICCAT είτε από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Λιβύης είτε από άλλα σκάφη που δραστηριοποιούνται σε ύδατα που βρίσκονται υπό την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία της Λιβύης, μέχρι η Λιβύη να είναι σε θέση να εξασφαλίσει την τήρηση όλων των προβλεπόμενων από τον ICCAT διατάξεων.

econews

Σχόλια