SOS για τη λιμνοθάλασσα Κοτυχίου

0
127

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Σήμα κινδύνου εκπέμπει η λιμνοθάλασσα Κοτυχίου του νομού Ηλείας, καθώς βιομηχανές επεξεργασίας νωπών (φρούτων, λαχανικών, τουρσιών) και παραγωγής τυροκομικών και ελαιοκομικών προϊόντων την «πνίγουν» με τα απόβλητά τους.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας «Έθνος», πολλές φορές έχει παρατηρηθεί στη λιμνοθάλασσα το φαινόμενο των νεκρών ψαριών, σύμφωνα με τη Δημοσυνεταιριστική Ιχθυοτροφική Επιχείρηση Λεχαινών «Κοτύχι ΑΕ», που εκμεταλλεύεται τα αλιεύματα.

Η λιμνοθάλασσα Κοτυχίου και το γειτονικό δάσος Στροφυλιάς αποτελούν ενιαίο υγροτοπικό σύστημα έκτασης 136.644 στρεμμάτων και συνθέτουν μια περιοχή ιδιαίτερης οικολογικής αξίας.

Στην περιοχή απαντώνται περίπου 60 είδη πτηνών, 5 είδη θηλαστικών και 7 είδη αμφίβιων ερπετών.

Το οικοσύστημα εντάσσεται στο νομικό καθεστώς προστασίας της διεθνούς Σύμβασης Ραμσάρ και του Δικτύου NATURA 2000 και έχει χαρακτηριστεί Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς, απειλείται με σταδιακή εξαφάνιση.

Ο πρώην δημοτικός σύμβουλος Λεχαινών και χημικός μηχανικός κ. Γεώργιος Μπακογιάννης δήλωσε ότι «Σύμφωνα με μελέτη, η οποία πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, τα νερά της λιμνοθάλασσας χαρακτηρίζονται χαμηλής ποιότητας».

«Επίσης χαρακτηρίζεται ως ευτροφική, εξαιτίας των υψηλών συγκεντρώσεων θρεπτικών αλάτων, που οφείλονται στην εισροή σε αυτήν μεγάλων ποσοτήτων αγροχημικών στραγγισμάτων.

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία σε επιστημονική αναφορά της επισημαίνει την αλλοίωση ποιότητας των υδάτων, λόγω απορροής αγροχημικών, και παράλληλα αναφέρει ότι δεν υπάρχει σχέδιο διαχείρισης και συστηματικής παρακολούθησης.

Η ρύπανση του γλυκού νερού, λόγω της στράγγισης των πέριξ αρδευτικών δικτύων, επιβεβαιώνεται με κοινή απόφαση των υπουργείων Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης (Αθήνα 25/7/2007 Α.Π. οικ. 131303).

Συγκεκριμένα:

1. Νιτρικά ιόντα: Η εντατικής χρήση λιπασμάτων στη λεκάνη απορροής της λιμνοθάλασσας έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση στις τιμές των νιτρικών ιόντων.

2. Αμμωνιακά ιόντα: Το άζωτο απαντάται στο νερό με τη μορφή αμμωνιακών ιόντων, το οποίο προέρχεται από την εντατική χρήση λιπασμάτων.

3. Φωσφορικά ιόντα: Ο ολικός φωσφόρος σε υψηλές συγκεντρώσεις οδηγεί στο φαινόμενο του ευτροφισμού και μπορεί να θεωρηθεί πηγή ρύπανσης».

Το Κοτύχι είναι μία υφάλμυρη παραλιακή ρηχή (30-40 εκ.)λιμνοθάλασσα, που βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα βόρεια του ακρωτηρίου της Κυλλήνης.

-8.000 στρέμματα είναι η έκταση που καλύπτει και είναι η μεγαλύτερη λιμνοθάλασσα στη δυτική Πελοπόννησο, μετά την αποξήρανση της λιμνοθάλασσας της Αγουλινίτσας.

-60 είδη πτηνών, 5 είδη θηλαστικών και 7 είδη αμφίβιων ερπετών απαντώνται στην περιοχή.

Τα παράλια Κοτυχίου αποτελούν σημαντικό τόπο αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας Καρέτα – καρέτα.

Σήμερα η λιμνοθάλασσα Κοτυχίου αντιμετωπίζει μείζον πρόβλημα, καθώς το μέγεθός της μειώνεται. Ελαττώνονται δηλαδή και η επιφάνεια και το βάθος της. Τις τελευταίες δεκαετίες η έκταση της λιμνοθάλασσας έχει συρρικνωθεί κατά 2.000 στρέμματα.

«Το αποτέλεσμα είναι το Κοτύχι διαρκώς να λιγοστεύει, από το μπάζωμα των φερτών υλών και την ταχύτατη εξάπλωση των καλαμιώνων και του ψαθιού, που ευνοούνται ιδιαίτερα από την ολοένα και αυξανόμενη υπερίσχυση του γλυκού νερού, έναντι του αλμυρού» τόνισε ο κ. Μπακογιάννης.

 

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια