ΕΕΑΕ: σε ελάχιστο βαθμό η ραδιενέργεια στην Ελλάδα

0
9

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (EEAE) ανακοίνωσε ότι εξειδικευμένες εργαστηριακές μετρήσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα 24-25 Μαρτίου, έδειξαν ίχνη ραδιενέργειας (Ιώδιο-131) στην ατμόσφαιρα, σε συγκεντρώσεις στο επίπεδο των 125 μBq/m3 (125 εκατομμυριοστά του Μπεκερέλ (Bq) σε ένα κυβικό μέτρο αέρα).

Οι συγκεντρώσεις αυτές αντιστοιχούν σε δόση ακτινοβολίας της τάξεως του εκατομμυριοστού της ετήσιας δόσης από φυσική ακτινοβολία που δέχεται ο μέσος άνθρωπος.

Αυτονόητα, δεν υπάρχει η παραμικρή επίπτωση στην υγεία ή στο περιβάλλον, τονίζει η ΕΕΑΕ στην ανακοίνωση της.

Είναι προφανές ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας και δεν απαιτείται η λήψη οποιουδήποτε μέτρου προστασίας.

Οι μετρήσεις διενεργήθηκαν από το Εργαστήριο του Τομέα Πυρηνικής Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το Εργαστήριο Πυρηνικής Τεχνολογίας του ΑΠΘ, το Εργαστήριο Ατομικής και Πυρηνικής Φυσικής του ΑΠΘ, το Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και το Τμήμα Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος της ΕΕΑΕ.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων των παραπάνω εργαστηρίων, τα οποία αποτελούν μέρος του Δικτύου των Συνεργαζομένων με την ΕΕΑΕ Εργαστηρίων, συμφωνούν μεταξύ τους, λαμβανομένων υπόψη των ορίων ακριβείας των διαφόρων μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν.

Επίσης, από τις παραπάνω μετρήσεις προσδιορίστηκε ότι ημερομηνία εισόδου των εν λόγω αερίων μαζών στη χώρα μας είναι η 24η Μαρτίου 2011.

Όπως ήταν αναμενόμενο, τα επίπεδα ραδιενέργειας είναι τόσο χαμηλά που δεν ανιχνεύονται καν από τους σταθμούς έγκαιρης ειδοποίησης, δηλαδή από το τηλεμετρικό δίκτυο ελέγχου ραδιενέργειας περιβάλλοντος της χώρας.

Ανάλογες μετρήσεις διενεργούνται και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Αποτελέσματα μετρήσεων που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής σε βορειότερες χώρες (πχ. Σουηδία, Γερμανία) αναφέρουν συγκεντρώσεις της τάξης των 300 μBq/m3.

Επισημαίνεται ότι σε καμία Ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει εκφραστεί ανησυχία, ούτε φυσικά έχει προταθεί η λήψη οποιουδήποτε μέτρου προστασίας.

 

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια