ΥΠΕΚΑ: νέος νόμος – πλαίσιο για τα αποβλητα

0
51

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Την ενθάρρυνση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης των αποβλήτων, καθώς και την απλοποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας προωθεί ο προτεινόμενος νόμος – πλαίσιο για τα απόβλητα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Το Βήμα, πρόκειται για μια συνολική ρύθμιση η οποία ενσωματώνει τη σχετική κοινοτική οδηγία (2008/98/ΕΚ) και θεσπίζει διαδικασίες για την παραγωγή και διαχείριση των αποβλήτων ώστε να εξασφαλιστεί η ανθρώπινη υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η πρωτοτυπία του σχεδίου νόμου για τα απόβλητα επικεντρώνεται κυρίως σε τρία ζητήματα.

Πρώτον, αποσαφηνίζονται έννοιες και ορισμοί (τι είναι απόβλητο, ανάκτηση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση κ. α.).

Δεύτερον, η ενεργειακή αξιοποίηση των απορριμμάτων λογίζεται ως διαδικασία ανάκτησης και τρίτον εισάγεται μια νέα προσέγγιση στη διαχείριση των αποβλήτων η οποία επικεντρώνεται στην πρόληψη.

Αξίζει να αναφερθεί ότι σε αυτό το πλαίσιο η Ελλάδα υποχρεούται να εκπονήσει πρόγραμμα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου 2013.

Το σχέδιο του νόμου-πλαισίου περιλαμβάνει ρυθμίσεις προηγούμενων οδηγιών. Καθιερώνει την ευθύνη του μελετητή, του παραγωγού, του κατόχου των αποβλήτων, των εμπόρων και των μεσιτών, ενώ θεσπίζει τις διαρκείς επιθεωρήσεις και τους ελέγχους με πλήρως κατανεμημένους ρόλους μεταξύ των υπηρεσιών της κεντρικής διοίκησης, των αποκεντρωμένων διοικήσεων και των περιφερειών.

Παράλληλα καθορίζει διοικητικές, αστικές και ποινικές κυρώσεις σε όλους τους εμπλεκόμενους στη διαχείριση των αποβλήτων που παρανομούν και απλοποιεί τις διαδικασίες αδειοδότησης για τη διαχείριση των αποβλήτων.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια