Οικο-καινοτομία: η λύση στην έλλειψη πρώτων υλών

0
120

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την αυξανόμενη έλλειψη πρώτων υλών, η οποία υπονομεύει τη  σταθερότητα των τιμών. Σχετική έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, που παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την οικο – καινοτομία στο Ηνωμένο Βασίλειο, δείχνει ότι το 75% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων έχει βιώσει τουλάχιστον μια αύξηση στις τιμές των υλικών τα περασμένα πέντε χρόνια, ενώ το 90% αναμένει αυξήσεις τιμών στο μέλλον. Για να αντιμετωπίσουν αυτή την πρόκληση, οι Μικρο – Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στρέφονται στην οικο – καινοτομία. Ως οικο-καινοτομία εκλαμβάνονται τα προϊόντα, οι διαδικασίες και οι λύσεις που συμβάλλουν στην περιβαλλοντική προστασία και τη σωστή χρήση των φυσικών πόρων.

Συμπεράσματα από την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου

1)      Το κόστος των υλικών είναι μεγάλο για τις ΜΜΕ

Σχεδόν το ¼ των επιχειρηματιών που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν ότι το 50% των εξόδων αφορά στην προμήθεια υλικών.

2)      Η οικο – καινοτομία ως απάντηση στην πρόκληση

Πάνω από τις μισές εταιρείες που εξετάστηκαν ανέφεραν ότι τα περασμένα πέντε χρόνια υιοθέτησαν τεχνολογίες για τη βελτίωση της επάρκειας υλικών με στόχο να αντιμετωπίσουν την πρόκληση.

3)      Ανάγκη ενίσχυσης της οικο-καινοτομίας

Τουλάχιστον το 40% των ΜΜΕ που εισήγαγαν την οικο-καινοτομία στην επιχειρησιακή τους στρατηγική τα τελευταία δυο χρόνια ανέφεραν ότι κατάφεραν να μειώσουν τη χρήση υλικών μέχρι και 20% ανά μονάδα παραγωγής. Η τάση αυτή πρέπει να συνεχιστεί έτσι ώστε η ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της σε ό,τι αφορά τα ακατέργαστα υλικά.

4)      Δημόσιες Αρχές και οικο-καινοτομία

Υπάρχουν πολλά προβλήματα που εμποδίζουν τις επιχειρήσεις να επενδύσουν στην οικο-καινοτομία. Στα κυριότερα προβλήματα συγκαταλέγεται η έλλειψη χρηματοδοτικών πόρων και η ανυπαρξία εξωτερικής χρηματοδότησης. Οι Δημόσιες Αρχές μπορούν να βοηθήσουν τις εταιρείες να ξεπεράσουν αυτά τα προβλήματα.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια