Ολοκληρώθηκε το αιολικό πάρκο Αραχναίο II δυναμικότητας 38MW

0
88

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η IBERDROLA RENOVABLES, μέσω της θυγατρικής της ROKAS RENEWABLES,ολοκλήρωσε την κατασκευή του Αιολικού Πάρκου Αραχναίο II, δυναμικότητας 38MW, στο Όρος Αραχναίο κοντά στο Ναύπλιο στην Πελοπόννησο.

Το αιολικό πάρκο βρίσκεται σήμερα σε δοκιμαστική λειτουργία, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία την περίοδο ελέγχου της λειτουργίας του, αυξάνοντας τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ της εταιρείας στην Ελλάδα στα 257,5 MW.

To Αιολικό Πάρκο Αραχναίο II διαθέτει 19 ανεμογεννήτριες τύπου Gamesa G80 & G87 δυναμικότητας 2MW έκαστη. Οι εργασίες εγκατάστασής του συμπεριλαμβάνουν την κατασκευή σημαντικών έργων υποδομής, μεταξύ των

οποίων την κατασκευή ενός υποσταθμού και οδών πρόσβασης μήκους 12χλμ, με αποτέλεσμα την αναβάθμιση του τοπικού οδικού δικτύου και την επέκταση της υπόγειας σύνδεσης Μέσης Τάσης με τον υποσταθμό.

Η εγκατάσταση του Αιολικού Πάρκου Αραχναίο II έχει πρόσθετα πλεονεκτήματα για την κοινωνία, καθώς υπολογίζεται ότι οι τοπικοί καταναλωτές θα ωφεληθούν από συνολική μείωση στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος της τάξης των €67.830 ανά έτος, ενώ οι τοπικές κοινωνίες θα λαμβάνουν περίπου €115.000 ετησίως, μέσω του μηχανισμού στήριξης που προβλέπει ο νόμος.

Επιπλέον, το «Πράσινο Ταμείο» της χώρας για τη χρηματοδότηση περιβαλλοντικών έργων θα ενισχυθεί με €20.350 ετησίως ως αποτέλεσμα της λειτουργίας του έργου.

Το Αιολικό Πάρκο Αραχναίο II αναμένεται να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 77.220 τόνους/έτος, που αντιστοιχεί στις ετήσιες εκπομπές περίπου 30.000 αυτοκινήτων μέσης κατανάλωσης.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια