Ημερίδα με θέμα «Κλιματική αλλαγή και επιχειρηματικότητα»

0
19

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Ημερίδα εργασίας με θέμα: «Κλιματική αλλαγή και επιχειρηματικότητα», οργανώνει το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ).

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2011, στο Αμφιθέατρο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. Μεσογείων 119, με ώρα έναρξης 9.30.

Στην ημερίδα θα ανδειχθούν επιτυχημένες επιχειρηματιικές πρωτοβουλίες που σχετίζονται με δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τόσο στον τομέα της μείωσης των εμπομπών των αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου όσο και σε θέματα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Στόχος της ημερίδας είναι αυτές οι πρωτοβουλίες να βρουν μιμητές και έτσι να διευρυνθεί ο κύκλος των επιχειρήσεων που επιλέγουν να λειτουργούν κατά τρόπο που συμβάλει στην αντιμετώπιση κρίσιμων περιβαλλοντικών προβλημάτων, δημιουργώντας ταυτόχρονα οικονομική και κοινωνική προστιθέμενη αξία.

Δείτε εδώ την πρόσκληση και το πρόγραμμα.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια