Δασικούς χάρτες θα αποκτήσει και ο Νομός Ιωαννίνων

0
35

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία

Και ο Νομός Ιωαννίνων συμπεριλαμβάνεται στους 11 Νομούς της χώρας που θα αποκτήσουν δασικούς χάρτες, σύμφωνα με δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας «Πρωϊνός Λόγος».

Πρόκειται για ένα από τα 13 έργα προϋπολογισμού 35,5 εκ. ευρώ, που αναλαμβάνει να υλοποιήσει η «Κτηματολόγιο Α.Ε.» μέσω του ΕΣΠΑ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση τα 13 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 57,5 εκατ. ευρώ αφορούν στην αναβάθμιση των συναλλαγών των πολιτών με το Κτηματολόγιο και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Αναλυτικότερα, οι βασικοί άξονες δράσεις των 13 έργων αφορούν στην:

• ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών που θα διευκολύνουν τους πολίτες και τους εμπλεκόμενους με το Κτηματολόγιο φορείς και επαγγελματικές ομάδες κατά τη λειτουργία του Κτηματολογίου καθώς και προμήθεια του απαιτούμενου λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής

• εναρμόνιση των δεδομένων της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ με τις απαιτήσεις της οδηγίας INSPIRE για την ένταξή τους στην Εθνική Υποδομή Γεωχωρικής Πληροφορίας

• ανάπτυξη διεπαφών μεταξύ των συστημάτων του Κτηματολογίου και του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (LPIS) το οποίο χρησιμοποιείται για τη χορήγηση των αγροτικών επιδοτήσεων

• δημιουργία μιας αξιόπιστης υποδομής χωρικών δεδομένων που θα απεικονίζει με ακρίβεια τους οικοτόπους του Δικτύου Φύσης «NATURA 2000»

• παραγωγή νέων ενιαίων χαρτογραφικών υποβάθρων για ολόκληρη τη χώρα μέσω της παραγωγής ψηφιακών ορθοεικόνων σε συνέργεια με τον ΟΚΧΕ

• κατάρτιση δασικών χαρτών σε 11 Νομούς της χώρας και ανάπτυξη του απαραίτητου σχετικού πληροφοριακού συστήματος.

 

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια