Πάρκο Πρεσπών: "ναι" στην πρόταση αειφόρου ανάπτυξης από την Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωκοινοβουλίου

0
6

 Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε σήμερα ομόφωνα την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία και την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής του πάρκου των Πρεσπών, που εκτείνεται στην Ελλάδα, στην Αλβανία και στην ΠΓΔΜ.

Η πρόταση που εγκρίθηκε, προωθεί και αναβαθμίζει τη συνεργασία όλων των πλευρών, με στόχο την επίτευξη δράσεων για τη διαχείριση των λιμνών με σύνεση, προλαμβάνοντας τη ρύπανση, προστατεύοντας και διατηρώντας τη βιοποικιλότητα, δίνοντας παράλληλα έμφαση στις αρχές της αειφορίας.

Κατά την τοποθέτησή του στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ο Θόδωρος Σκυλακάκης, ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και μέλος της Δημοκρατικής Συμμαχίας, ως μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σκιώδης εισηγητής, τοποθετούμενος υπέρ της πρότασης, τόνισε μεταξύ άλλων τα εξής:

«Η λεκάνη των λιμνών των Πρεσπών έχει ανακηρυχθεί προστατευόμενη διασυνοριακή περιοχή διότι αποτελεί ένα ξεχωριστό οικοσύστημα διεθνούς οικολογικής σημασίας με πολύ σημαντική οικονομική και πολιτιστική παρουσία. Φιλοξενεί μοναδικές και ιδιαίτερες βιοκοινότητες με σπουδαία είδη χλωρίδας και πανίδας. Έχουμε υποχρέωση να δράσουμε άμεσα για την περιβαλλοντική προστασία της, τη διάσωση των απειλουμένων ειδών και τη συνολική αναβάθμιση της περιοχής. Να συμβάλουμε στη σωστή διαχείριση των προσφερόμενων φυσικών πόρων και να διασφαλίσουμε ότι για κάθε αναπτυξιακό έργο στην περιοχή θα πρέπει να τηρούνται οι αρχές της αειφορίας.

Πρόκειται για την πρώτη διασυνοριακά προστατευόμενη περιοχή στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και η πρόταση της Επιτροπής, υποστηρίζει τις προσπάθειές για πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα ύδατα. Επί πλέον, με δεδομένο ότι Αλβανία και ΠΓΔΜ έχουν συνάψει συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης με την ΕΕ, η συνεργασία που θα προκύψει μεταξύ των χωρών αυτών και της Ελλάδας για την προστασία και την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής του πάρκου των Πρεσπών, είναι σύμφωνη με τις πολιτικές της ΕΕ για τη γειτονία και τη διεύρυνση.»

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μετά την έγκριση που έλαβε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα τεθεί προς έγκριση από την Ολομέλεια του ΕΚ σε προσεχή συνεδρίαση.

econews

Σχόλια