Φωτοβολταϊκό σταθμό στο αμαξοστάσιο του Ελληνικού σχεδιάζει η Τραμ ΑΕ

0
17

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Διαγωνισμό για την δημιουργία φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος  300 kw στο αμαξοστάσιο του Ελληνικού προκήρυξε τη Δευτέρα η Τραμ ΑΕ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Το Βήμα, στόχος της συγκοινωνιακής επιχείρησης είναι η συγκράτηση των δαπανών, μέσα από την εξοικονόμηση ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και η παραγωγή και πώληση ενέργειας.

Όπως επισημαίνεται στην περίληψη της διακήρυξης της δημοπρασίας, η προθεσμία για την αποπεράτωση του έργου ορίστηκε τους τέσσερις μήνες.

Ο ανάδοχος που θα προκύψει από τον διαγωνισμό θα υποχρεωθεί να εκπονήσει λεπτομερή μελέτη εφαρμογής του φωτοβολταϊκού σταθμού, να αναλάβει τα γραφειοκρατικά ζητήματα,  να προμηθευτεί, να μεταφέρει και να εγκαταστήσει τον εξοπλισμό.

Επιπλέον, θα πρέπει να θέσει σε λειτουργία και να κάνει δοκιμές καλής λειτουργίας, να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την σύνδεση του σταθμού με το δίκτυο της ΔΕΗ,  να εκπαιδεύσει το προσωπικό της ΤΡΑΜ ΑΕ και να εκπονήσει λεπτομερή οικονομική προσφορά, όπου θα καθορίζεται η πηγή και ο τρόπος χρηματοδότησης του έργου, το ποσοστό της συμμετοχής της ΤΡΑΜ ΑΕ και το εκτιμώμενο εισόδημα της ΤΡΑΜ Α. Ε. από την παραγωγή ενέργειας.

Σημειώνεται ότι η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 13 Μαΐου.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ήδη το ζήτημα συζητείται ευρέως στις επιχειρήσεις που εμπλέκονται στον κλάδο της παραγωγής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και κύκλοι της αγοράς επικροτούν την πρωτοβουλία της ΤΡΑΜ ΑΕ.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια