ΥΠΕΚΑ: αναστολή οικοδομικής άδειας σε ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ στη Χαλκιδική

0
17

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Σε έλεγχο της οικοδομικής άδειαςτης εταιρείας ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ στη Χαλκιδική προχώρησαν οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος Βορείου Ελλάδος της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ, μετά την παρέμβασή τους η Διεύθυνση Πολεοδομίας προχώρησε σε διακοπή εργασιών και στη συνέχεια σε αναστολή εκτέλεσης και ανάκληση.

Στη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκαν σημαντικές ελλείψεις και παρατυπίες κατά την έκδοση της 199/2010 οικοδομικής άδειας για ανέγερση οικίσκων πολυτελείας, συνολικής δόμησης 80.174,97 τ.μ., σε δέκα επιμέρους περιοχές σε έκταση ιδιοκτησίας της εταιρείας.

Η έκταση αυτή διέπεται από ιδιαίτερο νομικό και πολεοδομικό καθεστώς από το 1968, καθώς τμήμα της καλλιεργείται, κυρίως με ελαιόδεντρα, ενώ το υπόλοιπο αποτελείται από πευκόφυτες εκτάσεις για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί πράξεις χαρακτηρισμού από το Δασαρχείο Πολυγύρου. Εκεί, εντοπίζονται επίσης τρεις αρχαιολογικοί χώροι, από αυτούς ο ένας κηρυγμένος και οριοθετημένος. Ωστόσο, για την έκδοση της οικοδομικής άδειας δεν υποβλήθηκε αίτημα εκσκαφής στην αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία.

Οι Επιθεωρητές κατέγραψαν το σύνολο των στοιχείων που περιέχονται στο φάκελο της οικοδομικής άδειας (σχέδια, τεύχη μελετών – υπολογισμών, έγγραφα, παραστατικά κ.λπ.), ενώ δεν έχουν ακόμη παραλάβει όλα τα αιτούμενα στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα, δεδομένου ότι η περιοχή διέπεται από πολλές συμβάσεις και διατάξεις σε βάθος χρόνου (πλέον των σαράντα ετών).

Οι Επιθεωρητές συνεχίζουν τη διερεύνηση του θέματος, εστιάζοντας στο νομικό καθεστώς της ευρύτερης περιοχής ανάπτυξης του συνολικού επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας. Άλλωστε, εκκρεμούν αμφισβητήσεις, σχετικά με την εφαρμογή του ή την ανάγκη επικαιροποίησής του, καθώς και για την πιστοποίηση του δασικού ή μη χαρακτήρα όλων των εκτάσεων ή μέρους τους.

 

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια