Περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι οι Έλληνες καταναλωτές – Νέα έρευνα

0
652

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Αυξανόμενη βαίνει η περιβαλλοντική ευαισθησία και συνείδηση των Ελλήνων καταναλωτών και εκδηλώνεται με ενέργειες όπως η ανακύκλωση, συμμετοχή σε οργανωμένες δράσεις και αλλαγές στην προσωπική συμπεριφορά για την εξοικονόμηση ενέργειας. 

Τα παραπάνω συμπεράσματα προκύπτουν από έρευνα που πραγματοποίησε σε πανελλαδικό δείγμα 706 καταναλωτών το Ερευνητικό Εργαστήριο Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (A.LA.R.M.) και το Κέντρο Αειφορίας (CSE) με τίτλο «Πράσινο Marketing: Περιβαλλοντικές Διαστάσεις του Marketing στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης».

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η περιβαλλοντική ευαισθησία των Ελλήνων καταναλωτών βαίνει αυξανόμενη καθώς ποσοστό 78,5% δηλώνει ευαισθητοποιημένο σε θέματα περιβάλλοντος. 

—Πράσινα προϊόντα επιλέγουν οι καταναλωτέςΌπως προκύπτει από τα συμπεράσματα της μελέτης οι καταναλωτές επιλέγουν σε ποσοστό 68% να αγοράζουν προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον. 

Στα βιολογικά προϊόντα, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι καταναλωτές τα αγοράζουν κυρίως από τα σούπερ μάρκετ (ποσοστό 55%) ενώ ο λόγος που τα προτιμούν από τα μη βιολογικά είναι ότι είναι πιο υγιεινά (ποσοστό 80%) ενώ από τα σούπερ μάρκετ οι καταναλωτές αγοράζουν και τα φιλικά προς το περιβάλλον απορρυπαντικά (ποσοστό 96,3%) κυρίως λόγω των προσωπικών τους ανησυχιών για την προστασία του περιβάλλοντος (ποσοστό 77,8%). 

Η περιβαλλοντική ευαισθησία των καταναλωτών αποτυπώνεται και στην αγοραστική συμπεριφορά τους 

Χαρακτηριστικά το 2010 ποσοστό 44,8% των ερωτηθέντων υποστηρίζει ότι αγοράζει προϊόντα τα οποία επιστρέφουν μέρος των εσόδων τους σε ενέργειες προστασίας του περιβάλλοντος ενώ την ίδια στιγμή, το 52,3% αλλάζει τη μάρκα του προϊόντος για να αγοράσει ένα νέο φιλικό προς το περιβάλλον προϊόν και το 40,9% πληρώνει υψηλότερη τιμή για να αγοράσει μια φιλική προς το περιβάλλον μάρκα. 

—Ενέργειες ανακύκλωσης από καταναλωτές

Ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα της έρευνας που σχετίζονται με τη συμμετοχή των καταναλωτών σε ενέργειες ανακύκλωσης καθώς το 86,5% των ερωτηθέντων το 2010 δήλωσε ότι ανακυκλώνει διάφορα υλικά, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2009 ήταν 82,1%.

Οι καταναλωτές συμμετέχουν και σε άλλες δράσεις με σκοπό την εξοικονόμηση της ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος

Για παράδειγμα κλείνει τα φώτα όταν βγει από έναν χώρο/δωμάτιο, προσπαθεί να μειώσει το νερό που καταναλώνει, κλείνει κανονικά τις συσκευές αποφεύγοντας το stand-by, χρησιμοποιεί δημόσια μέσα μετακίνησης, πραγματοποιεί φιλική προς το περιβάλλον οδήγηση και αντικαθιστά την πλαστική σακούλα με βιοδιασπώμενη ή πολλαπλών χρήσεων για τις αγορές του.

—Καταναλωτές και Πράσινη Ανάπτυξη

Αυξημένα επίπεδα γνώσης της Πράσινης Ανάπτυξης εκδηλώνουν οι καταναλωτές, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, καθώς ποσοστό 63,7% δηλώνει ότι γνωρίζει τι είναι η Πράσινη Ανάπτυξη.

Ως κύρια χαρακτηριστικά της αναφέρουν, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την οικονομία χαμηλών εκπομπών ρύπων και τις επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον.

Το ποσοστό 26,6% των ερωτώμενων δήλωσε άλλα χαρακτηριστικά όπως: δεντροφύτευση και αναδάσωση, ενημέρωση πολιτών, ανάπτυξη πράσινων προϊόντων από επιχειρήσεις, ανακύκλωση, δημιουργία ενεργειακών κτιρίων και οικολογική συνείδηση.

Οι καταναλωτές δήλωσαν ότι γνωρίζουν τους τρόπους που μπορεί μια επιχείρηση να συνεισφέρει στην προστασία του περιβάλλοντος στους οποίους περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, η μείωση εκπομπής ρύπων, η μείωση τοξικών αποβλήτων, η χρήση ανακυκλώσιμων υλικών, η εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, η ανάπτυξη οικολογικών προϊόντων κ.ά.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σχόλια