Διάσκεψη για την προώθηση μικρών αιολικών & υδροηλεκτρικών έργων

0
7

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία

Με αφορμή την ολοκλήρωση του προγράμματος RURAL RES, Intelligent Energy Europe (IEE), που επικέντρωσε στην προώθηση συστημάτων μικρής κλίμακας ανανεώσιμης ενέργειας, θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε στη διάσκεψη για την «Προώθηση μικρών αιολικών και μικρών υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε αγροτικές και ορεινές περιοχές» που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Επιτροπής των Περιφερειών (Βρυξέλλες) στις 28 Μαρτίου.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα στο trikalanews.gr τα αποτελέσματα του προγράμματος RURAL RES έχουν παραχθεί από μια κοινοπραξία επτά συνεργατών από  διαφορετικές περιοχές της Ε.Ε..

Αν και οι ορεινές περιοχές έχουν μεγάλες δυνατότητες για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας και την ανάπτυξη μικρής κλίμακας ενεργειακών εγκαταστάσεων, υπάρχουν δυσκολίες λόγω των διάφορων κοινωνικών και οικονομικών εμποδίων.

Στόχος του προγράμματος RURAL-RES ήταν να υπερνικηθούν τα μη-τεχνολογικά εμπόδια στην ολοκλήρωση των μικρών υδροηλεκτρικών και μικρών αιολικών έργων στο τοπικό περιβάλλον, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην ενεργειακή ανεξαρτησία και ενισχύοντας  κατά συνέπεια την παραγωγή των νέων θέσεων εργασίας σε αυτές τις κοινότητες.

Η τελική διάσκεψη του RURAL-RES θα αναδείξει αυτά τα ζητήματα και θα συζητηθούν οι δυνατότητες για την ανάπτυξη συστημάτων μικρής κλίμακας ανανεώσιμης ενέργειας σε τέτοιες περιοχές με την παρουσίαση των καλύτερων παραδειγμάτων που υπάρχουν σήμερα.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια