Συσκευές εξοικονόμησης ενέργειας: πρόστιμα σε 7 επιχειρήσεις για παραπλανητική διαφήμιση

0
160

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Πρόστιμα συνολικού ύψους 59.000 ευρώ κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13α του ν. 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών επιβλήθηκαν σε επτά επιχειρήσεις με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή, Δημήτρη Σπυράκου, και του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή.

Όπως ανακοινώθηκε, οι παραπάνω επιχειρήσεις κατά την προώθηση των προϊόντων τους στους καταναλωτές έκαναν χρήση παραπλανητικών ισχυρισμών διαφημίζοντας μέσω ΜΜΕ, διαδικτύου ή διαφημιστικών φυλλαδίων ότι με τη χρήση των προς πώληση συσκευών επιτυγχάνεται εξοικονόμηση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και μείωση στο λογαριασμό ρεύματος οικιακών και μικρών εμπορικών καταναλωτών έως και 45%.

Από την έρευνα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, που διενεργήθηκε σε συνεργασία με την 4η διεύθυνση Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, προέκυψε ότι οι εν λόγω συσκευές δεν επιφέρουν καμία μείωση στο λογαριασμό ρεύματος οικιακών και μικρών εμπορικών καταναλωτών. Οι συσκευές αυτές καταγράφουν μόνο άεργο ενέργεια, ενώ οι μονοφασικοί και τριφασικοί μετρητές της ΔΕΗ που είναι εγκατεστημένοι στα σπίτια και τις μικρές επιχειρήσεις καταγράφουν μόνο ενεργό ενέργεια.

 Επομένως, δεν καταγράφεται και δεν τιμολογείται από τη Δ.Ε.Η. η όποια μείωση επέρχεται από τη χρήση των συσκευών αυτών. Κατά συνέπεια, οι ισχυρισμοί που χρησιμοποιούνται κατά την προώθηση των συσκευών αυτών από τις επιχειρήσεις στοιχειοθετούν αθέμιτη εμπορική πρακτική κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 9γ έως 9ε του ν. 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών.

Αξίζει να επισημανθεί ότι η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή είχε προβεί και σε σχετικές δημόσιες ανακοινώσεις για τις παραπάνω παραπλανητικές πρακτικές, δίχως, ωστόσο, αυτές να εξαλειφθούν. Κατά την επιμέτρηση των προστίμων λήφθηκε υπόψη μεταξύ άλλων η βαρύτητα της παράβασης και η τυχόν μεταγενέστερη προθυμία συμμόρφωσης της επιχείρησης.

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή συνεχίζει τις διαδικασίες ελέγχων στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της και σε άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες προωθούν στο καταναλωτικό κοινό συσκευές στις οποίες αποδίδουν ατεκμηρίωτα ιδιότητες εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας και μείωσης του λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματος.

Υπενθυμίζεται ότι για το ίδιο ζήτημα έχει διαταχθεί από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, μετά από αναφορά του Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή, και βρίσκεται σε εξέλιξη η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών φυσικών προσώπων.

Οι κατανομές των προστίμων στις 7 επιχειρήσεις έχουν ως εξής:

1. «MAX SECURITY» Κ. ΛΕΒΕΝΤΗΣ – Α. ΔΙΑΜΑΝΤΕΝΙΑ Ο.Ε. : 15.000 €

2. ΒΕΛΛΙΟΣ ΑΘ.-ΦΩΤΙΟΥ ΜΑΡ. Ο.Ε. (ALPHA TEAM O.E.):  12.000 €

3. ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ: 10.000 €

4. MAREX SOLUTIONS A.E.:  7.000 €

5. TELEPRIME A.E. :  7.000 €

6. «NEW TECHNOLOGIES» ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΑΤΟΛΑΣ :  4.000 €

7. «VIPER ENERGY» ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΗΛΕΣΗΣ:  4.000 €

Σχόλια