Συνάντηση Δαμανάκη με ΠΑΔΟΖΩ για θαλάσσια θέματα

0
6

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Στα πλαίσια της ευρύτερης ενημέρωσης για το θέμα της ευζωίας των ψαριών και θαλάσσιων θηλαστικών, το ΠΑΔΟΖΩ πραγματοποίησε συνάντηση με την Επίτροπο Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας της ΕΕ κ. Μ. Δαμανάκη και τους συνεργάτες της.

Συζητήθηκαν οι επιστημονικές αποδείξεις για την αισθαντικότητα των ψαριών, η βιωσιμότητα των ιχθυοκαλλιεργειών και ο κώδικας καλών πρακτικών σχετικά με τις συνθήκες εκτροφής και θανάτωσης των ψαριών στις ιχθυοκαλλιέργειες.

Σχετικά με το θέμα της αλιείας στη χώρα μας, τονίστηκε η έλλειψη αξιόπιστων αλιευτικών δεδομένων, η ανάγκη δημιουργίας θαλάσσιων καταφυγίων και εποπτείας των συγκεκριμένων περιοχών, η ανάγκη χαρτογράφησης των βυθών και η παρακολούθηση της αλιευτικής δραστηριότητας στη χώρα μας για να σταματήσει η παράνομη αλιεία και η χρήση απαγορευμένων μεθόδων.

Η Επίτροπος ενημερώθηκε για τις εξελίξεις σχετικά με την παρουσία δελφινιών στη χώρα μας και τη συνεχιζόμενη λειτουργία δελφιναρίου παρά τις αποφάσεις των αρμόδιων αρχών καθώς και για το αίτημα απαγόρευσης της αιχμαλωσίας και εμπορίου δελφινιών στη Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επίσης, το ΠΑΔΟΖΩ συμμετείχε στην Ευρωπαϊκή διαβούλευση για την αλίευση των πτερυγίων του καρχαρία, η οποία έχει οδηγήσει στη δραματική μείωση του αριθμού καρχαριών στους ωκεανούς με αποτέλεσμα την πιθανή εξαφάνιση πολλών ειδών καρχαριών και την διατάραξη του οικοσυστήματος των ωκεανών στο άμεσο μέλλον. Η προτεινόμενη απαγόρευση της αλίευσης των πτερυγίων πρέπει να στηριχθεί με μηχανισμούς που να διασφαλίζουν την τήρησή της.

Πηγή Cretan animal welfare

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια