Φωτοβολταϊκά: η ΡΑΕ ξεκινά δημόσια διαβούλευση για την αδειοδότηση

0
7

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Τάξη στον τρόπο αδειοδότησης των φωτοβολταϊκών και λοιπών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας επιχειρεί να βάλει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία ξεκίνησε την Τετάρτη δημόσια διαβούλευση.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΡΑΕ κρίνει απαραίτητο να αξιολογήσει τα θέματα που αφορούν τη σύνδεση παραγωγών ΑΠΕ στο Δίκτυο Διανομής, και για το σκοπό αυτό καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν τις απόψεις τους.

Η αξιολόγηση των θεμάτων σύνδεσης παραγωγών ΑΠΕ στην παρούσα Διαβούλευση αφορά σε δραστηριότητες που ασκεί η ΔΕΗ ΑΕ με βάση το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο ως Διαχειριστής του Δικτύου και η έμφαση δίνεται στις περιπτώσεις εκείνες όπου δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη του ελεύθερου ανταγωνισμού ή ο ελεύθερος ανταγωνισμός είναι δυσχερής.

Παράλληλα, θα αξιολογηθεί από τη ΡΑΕ ο βαθμός της ενιαίας αντιμετώπισης από τη ΔΕΗ ΑΕ των σχετικών θεμάτων σε όλη την επικράτεια, καθώς και η διαφάνεια που επιτυγχάνεται.

Η επεξεργασία των θεμάτων γίνεται με βάση την ακόλουθη κατηγοριοποίηση:

1. Ενημέρωση πριν την υποβολή της αίτησης σύνδεσης, αναφορικά με πληροφορίες που σχετίζονται με το έργο και ενδεχομένως να επηρεάσουν την υλοποίησή του.
2. Θέματα που αφορούν τη διαδικασία υποβολής της αίτησης σύνδεσης.
3. Θέματα που αφορούν την Προσφορά Σύνδεσης που καταρτίζει η ΔΕΗ ΑΕ.
4. Θέματα που αφορούν την τελική δοκιμή και προσαρμογή της σύνδεσης από τη ΔΕΗ ΑΕ.
5. Λοιπά θέματα που δεν καλύφθηκαν στις παραπάνω κατηγορίες.

Σημειώνεται ότι σε ότι αφορά τα θέματα συνδέσεων παραγωγών ΑΠΕ, η ΡΑΕ έχει ζητήσει την υποβολή απολογιστικών στοιχείων αναφορικά με τις συνδέσεις ανά τρίμηνο με αφετηρία την 1η Ιανουαρίου 2011, προκειμένου να είναι δυνατή η παρακολούθηση όλων των σχετικών τεχνικών και οικονομικών θεμάτων.

Παράλληλα αναμένει την τελική εισήγηση του Διαχειριστή Δικτύου αναφορικά με τα όρια απορρόφησης ισχύος στο Δίκτυο Διανομής, για τις διαφορετικές τεχνολογίες ΑΠΕ, προκειμένου να αξιολογήσει τις μεθοδολογίες που εφαρμόστηκαν και το βαθμό διαφάνειας και ενημέρωσης που επιτυγχάνεται.

Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει έως την 31η Μαρτίου 2011. Στόχος είναι ο εντοπισμός πιθανών αδυναμιών και εμποδίων και η άρση αυτών με γνώμονα τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των υφιστάμενων ηλεκτρικών δικτύων σε ό,τι αφορά τη διείσδυση ΑΠΕ, τη διείσδυση ΑΠΕ με οικονομικά αποδοτικό τρόπο και την ορθολογική ανάπτυξη του Δικτύου Διανομής.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια