Η Μπιρμπίλη στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ

0
6

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Στις εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ συμμετείχαν  η Υπουργός Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη και ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ Γιάννης Μανιάτης τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες.

Η Υπουργός ΠΕΚΑ, σε παρέμβασή της, τοποθετήθηκε σχετικά με το κείμενο συμπερασμάτων, το οποίο θα συμβάλει στην προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 25ης Μαρτίου 2011, προκειμένου η ΕΕ να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις ενεργειακές προκλήσεις που θα κληθεί να αντιμετωπίσει στο εγγύς μέλλον με τρόπο αποδοτικό, ανταγωνιστικό και με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Σχετικά με την ανακοίνωση της ΕΕ για το μέλλον των ενεργειακών υποδομών της Ευρώπης, υπενθύμισε την προσήλωση της Ελλάδας στην Πράσινη Ενέργεια, με την ταυτόχρονη προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Από ελληνικής πλευράς έχει ζητηθεί η εξέταση και εναλλακτικών σεναρίων που προβλέπουν μεγάλα ποσοστά συμμετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα της Ευρώπης μέχρι το 2050.

Η κ. Μπιρμπίλη αναφέρθηκε στη σημασία της αύξησης του μεριδίου των ΑΠΕ στην τελική ενεργειακή κατανάλωση και στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης μέσω και της θέσπισης δεσμευτικών στόχων, υπό προϋποθέσεις που θα συμφωνηθούν από τα κράτη- μέλη, παράλληλα με κίνητρα οικονομικά τα οποία προωθούνται τόσο σε επίπεδο εθνικό και θα πρέπει να προωθηθούν και σε επίπεδο ευρωπαϊκό.

Η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί μία μεγάλη ευκαιρία για την αναθέρμανση της βιομηχανίας στο κλάδο των κατασκευών και για νέες θέσεις εργασίας.

Υπενθύμισε, εξάλλου, την αναγκαιότητα ενεργειακής διασύνδεσης όλων των περιοχών της ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στα νησιά, των οποίων το ενεργειακό δυναμικό σε ΑΠΕ θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω αξιοποίησης, ώστε να υλοποιηθούν οι παραπάνω στόχοι της ΕΕ.

Χρειάζονται καινοτόμοι μηχανισμοί χρηματοδότησης για την προώθηση των ΑΠΕ και την εξοικονόμηση ενέργειας συμπεριλαμβανομένου και των ομολόγων έργων (project bonds)  για την κινητοποίηση περαιτέρω κεφαλαίων. Καινοτόμοι μηχανισμοί που όμως δεν θα εξαιρούν τις μικρές χώρες.

Για το λόγο αυτό επισήμανε την αναγκαιότητα ανάπτυξης ευρωπαϊκών ενεργειακών υποδομών, οι οποίες θα πρέπει να επιλεγούν βάσει συγκεκριμένων ξεκάθαρων και διάφανων κριτηρίων, σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας της αγοράς. Θα πρέπει όμως να υπάρχει ειδική μέριμνα για τις απομακρυσμένες περιοχές της Ευρώπης όπως είναι τα νησιά.

Την ίδια στιγμή τα δίκτυα θα πρέπει να καταστούν πιο ευφυή. Επιπλέον, τα έξυπνα δίκτυα θα διευκολύνουν τη διαφάνεια και θα δώσουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να εξοικονομούν ενέργεια και χρήματα.

Αναφορικά με τη συζήτηση που έγινε για τον Νότιο Διάδρομο η Υπουργός ΠΕΚΑ, μεταξύ άλλων, σημείωσε «ο Νότιος Διάδρομος μετά και από τα πρόσφατα γεγονότα της Λιβύης θα πρέπει να καταστεί λειτουργικός το συντομότερο δυνατό και οι διαπραγματεύσεις με την κοινοπραξία Shah Deniz πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα και σίγουρα μέχρι το 2011.

Πιστεύουμε ότι η πιο αποτελεσματική οδός προς το έγκαιρο άνοιγμα του Νοτίου Διαδρόμου είναι ο προγραμματισμός της υλοποίησης του σε τουλάχιστον δύο φάσεις και δύο κατευθύνσεις, λαμβάνοντας υπόψη την ωριμότητα έργων σύμφωνα με τα κριτήρια αγοράς.

Τούτο μπορεί να επιτευχθεί αρχικώς και δεδομένης της τεχνικής και οικονομικής ωριμότητας του ITGI, μέσω της προώθησης των αρχικώς διαθεσίμων 10 BCM (εκατομμυρίων κυβικών μέτρων) φυσικού αερίου διαμέσου των έργων ITGI – IGB».

Κλείνοντας, η Υπουργός στήριξε πλήρως τις προσπάθειες του Επιτρόπου Ενέργειας, Γκύντερ Έττινγκερ (Guenther Oettinger) για το Νότιο Διάδρομο.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια