Ο Νίκος Σηφουνάκης στην παρουσίαση του Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσ/νικης

0
5

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ Νίκος Σηφουνάκης βρέθηκε στην παρουσίαση του Νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης σε βουλευτές και δημάρχους της Κεντρικής Μακεδονίας.

Στην ομιλία του ο κ. Σηφουνάκης επισήμανε ότι «από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 όπου θεσμοθετήθηκε το πρώτο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Θεσσαλονίκης μέχρι σήμερα, δεν υπήρξε συνέχεια στο χωρικό σχεδιασμό της περιοχής με αποτέλεσμα να μένουν αναξιοποίητα τα σημαντικά συγκριτικά της πλεονεκτήματα.

Αναφέρω, συνοπτικά, τη γεωστρατηγική θέση της περιοχής στην τομή των αξόνων Αδριατικής – Μαύρης Θάλασσας και Νοτιοανατολικής Ευρώπης – Αιγαίου, τα δίκτυα μεταφορών όπως το σιδηροδρομικό δίκτυο που ενώνει την Κεντρική Ευρώπη με τη Μεσόγειο, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το αρχαιολογικό και πολιτισμικό απόθεμα της περιοχής, το επιστημονικό και ερευνητικό δυναμικό της που είναι απαραίτητο για να υπάρξει καινοτομία στη χώρα συνολικά.

Σήμερα, μια σπουδαία περιφέρεια της χώρας, με μοναδικούς φυσικούς πόρους, που άλλοτε έσφυζε από οικονομική δραστηριότητα, αποψιλώνεται από την βιοτεχνική και βιομηχανική παραγωγή και εμφανίζει ανησυχητικούς δείκτες ανεργίας.

Η έλευση της οικονομικής κρίσης ήρθε να εντείνει το αίσθημα αδιεξόδου που είχε δημιουργηθεί στους πολίτες από την απουσία προοπτικής για την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας.

Για να επανέλθει η ανάπτυξη στην περιοχή πρέπει να πληρούνται, κατά στην άποψή μου, δύο συνθήκες.

Η πρώτη συνθήκη είναι ένας εξωστρεφής προσανατολισμός που εντάσσει την Κεντρική Μακεδονία σε ένα δίκτυο διαπεριφερειακών και διεθνών σχηματισμών ενισχύοντας την παρουσία της στη Νοτιο-ανατολική Ευρώπη.

Η δεύτερη συνθήκη είναι η διατύπωση ενός σχεδίου για βιώσιμη χωρική ανάπτυξη που θα προωθεί την οικονομική και κοινωνική συνοχή, την ανταγωνιστικότητα περιοχής, την ποιότητα ζωής των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος.

Το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Θεσσαλονίκης έχει ισχύ Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδίου, ξεπερνά, δηλαδή, τα όρια του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης με την περιαστική του ζώνη και καλύπτει το μεγαλύτερο τμήμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το αναπτυξιακό πρότυπο που προτείνει το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο αντιμετωπίζει τη Θεσσαλονίκη ως Περιφερειακή Μητρόπολη και Πόλη-Πύλη της Ε.Ε. από Ανατολή και Νότο.

Για το σκοπό αυτόν, η Εγνατία Οδός ορίζεται ως Εθνικός Άξονας Σύνδεσης Ανατολής-Δύσης, ξαναβρίσκει, δηλαδή, τον ιστορικό ρόλο που έπαιζε ήδη από τους ρωμαϊκούς χρόνους.

Επίσης, το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο προβλέπει την προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας και τη στήριξη του αγροτικού τομέα με εκσυγχρονισμό και αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων του.

Σε επίπεδο χωροταξικής και οικιστικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής, τα αστικά κέντρα και οι οικισμοί της Κεντρικής Μακεδονίας αντιμετωπίζονται ως ένα πολυκεντρικό και ιεραρχημένο σύστημα πόλεων και οικισμών με χωροταξικές ενότητες που θα έχουν λειτουργική αυτοτέλεια και συμπληρωματικότητα.

Η κάλυψη των οικιστικών αναγκών του πληθυσμού (για κατοικία, εργασία, αναψυχή κ.λ.π.) υπακούει σε δύο βασικές αρχές : τον περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτισμικής κληρονομιάς από την άναρχη δόμηση.

Πρέπει να ενισχύσουμε το μοντέλο της συμπαγούς πόλης ώστε να υπάρξει δημογραφική και οικονομική αναγέννηση των κέντρων των πόλεων. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στον αυξημένο ανταγωνισμό που δημιουργεί το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων για όλες τις πόλεις και τις περιφέρειες της Ευρώπης, αλλά και διεθνώς.

Η αρχή της βιώσιμης κινητικότητας διέπει το συγκοινωνιακό και μεταφορικό σχεδιασμό του νέου Ρυθμιστικού. Έτσι, λοιπόν, αναπτύσσονται δίκτυα μεταφορικών μέσων σταθερής τροχιάς σε αστικό, προαστιακό και περιφερειακό επίπεδο, με το μετρό της Θεσσαλονίκης, το μητροπολιτικό τραμ για τις περιοχές που δεν εξυπηρετούνται από το μετρό και τον προαστιακό σιδηρόδρομο για την σύνδεση όλων των σημαντικών αστικών κέντρων εντός της περιοχής εμβέλειας του νέου Ρυθμιστικού.

Παράλληλα, ενθαρρύνονται οι εναλλακτικοί και ήπιοι τρόποι μετακίνησης όπως η μετακίνηση πεζή και με ποδήλατο, δημιουργούνται, δηλαδή, δίκτυα πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων τόσο στα ιστορικά κέντρα των πόλεων όσο και στις περιφερειακές γειτονιές.

Επίσης, προβλέπεται η δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου λεωφορειολωρίδων για να ενισχυθεί η μετακίνηση με τα αστικά λεωφορείων που είναι πιο οικονομική για τους πολίτες και πιο φιλική προς το περιβάλλον.

Για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού που είναι το μεγάλο και χρόνιο πρόβλημα της Θεσσαλονίκης, προβλέπεται η παράκαμψη της πόλης με τη δημιουργία της νέας Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού και την αναβάθμιση της υφιστάμενης Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού.

Παράλληλα, προωθείται η δημιουργία μεγάλων χώρων στάθμευσης γύρω από το κέντρο της Θεσσαλονίκης καθώς και δίπλα στους τερματικούς σταθμούς του μετρό, ενώ δημιουργούνται κέντρα μετεπιβίβασης μεταξύ μετρό, τραμ, σιδηροδρόμου και λεωφορείων.

Μια από τις καινοτομίες του νέου Ρυθμιστικού είναι ο σχεδιασμός για την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής.

Επιπλέον, υπάρχει πρόβλεψη για αειφορική διαχείριση και ανάπτυξη των δασών (π.χ. διπλασιασμός της έκτασης του Σέιχ Σου), των υγροτόπων και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων (π.χ. του Θερμαϊκού Κόλπου, του Δέλτα του Αξιού).

Είναι αυτονόητο ότι η εφαρμογή του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων, του Κράτους, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των κοινωνικών εταίρων, των επιστημονικών τάξεων, της κοινωνίας των πολιτών».

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια