Ημερίδα για περιβαλλοντικά έργα στην Κρήτη

0
44

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

H Πορεία υλοποίησης των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) στην Περιφέρεια της Κρήτης – και οι ευκαιρίες για τις χρηματοδοτικές δυνατότητες του Προγράμματος στις Περιφέρειες», παρουσιάσθηκαν στο Ηράκλειο σε ημερίδα, παρουσία του προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος κ. Αστέριου Χατζηπαραδείση.

Στην ημερίδα συμμετείχε το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), όπου ο Πρόεδρος κ. Σανταμούρης παρουσίασε τις νέες πολιτικές στο πλαίσιο του Προγράμματος: «Χτίζοντας το Μέλλον» και η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013, όπου η Προϊσταμένη κ. Κασωτάκη κατάδειξε τις Δράσεις για τον τομέα του Περιβάλλοντος που χρηματοδοτούνται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη , όπως τονίσθηκε, εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων και έργων περιβαλλοντικών υποδομών μεγάλης κλίμακας και δράσεις εθνικής εμβέλειας, η υλοποίηση των οποίων συμβάλει στην Αειφορική Διαχείριση των περιβαλλοντικών μέσων, του φυσικού αποθέματος και των Αστικών Κέντρων, στην αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης, στη χάραξη και εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής.

Έχει ως κύρια επιδίωξη την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος, ώστε να αποτελέσει το υπόβαθρο για την άνοδο της ποιότητας ζωής των πολιτών, καθώς και παράγοντα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, καθώς και τα ευνοϊκά κλιματολογικά δεδομένα της Ελληνικής Επικράτειας αποτελούν για το Ε.Π. Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη, τη βάση μιας στοχευόμενης πολιτικής χρηματοδότησης στις Περιφέρειες με μια σειρά έργων που σχετίζονται με την προστασία, την αναβάθμιση και την ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος, ώστε να αποτελέσει το υπόβαθρο μιας ποιοτικής ανάπτυξης.

Να σημειώσουμε ότι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη, έχει ξεκινήσει σειρά Ημερίδων στις Περιφέρειες της χώρας, προκειμένου να παρακολουθήσει τη πορεία υλοποίησης του Προγράμματος στην Περιφέρεια, να αφουγκραστεί τις προτάσεις των δικαιούχων για νέα έργα και νέες πολιτικές που θα ενσωματωθούν στην προσεχή Αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και τέλος να γνωστοποιήσει στους εμπλεκόμενους φορείς τις ευκαιρίες για νέες χρηματοδοτήσεις σε έργα περιβαλλοντικής σημασίας που προωθεί το ΥΠΕΚΑ.

Στην ημερίδα παραβρέθηκαν μεταξύ των άλλων, ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, ο ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ. Αθανάσιος Καρούντζος, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Νικήτας Δολαψάκης , εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κρήτης, των Δήμων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων,  Δημόσιες Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), Περιβαλλοντικές Οργανώσεις και Φορείς Διαχείρισης Περιοχών NATURA Διευθύνσεις Δασών.

Στην εκδήλωση χαιρετισμό απηύθυναν ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων του υπουργείου Περιβάλλοντος Α.Ανδρεαδάκης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σ. Αρναουτάκης, ο ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Α. Καρούντζος και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Ν. Δολαψάκης.

Πηγή: Cretalive.gr

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια