Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία: σε λειτουργία φωτοβολταϊκό πάρκο στα Φάρσαλα

0
114

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Η Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία σε ανακοίνωση της αναφέρει ότι τα τέθηκε σε  δοκιμαστική λειτουργία φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 9,99 Mwp, στα Φάρσαλα του Ν. Λάρισας, από τη θυγατρική της εταιρεία Selected Volt Ανώνυμη Ενεργειακή Εταιρεία.

Η εταιρεία Selected Volt Ανώνυμη Ενεργειακή Εταιρεία ελέγχεται από την Επίλεκτο Κλωστοϋφαντουργία ΑΕΒΕ εμμέσως σε ποσοστό 100% μέσω της θυγατρικής της Επίλεκτος Ενεργειακή Ανώνυμη Εταιρεία.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια