Καλαμάτα: πρόταση του «Δικτύου Ενεργών Πολιτών» για τα απορρίμματα

0
84

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Η περιβαλλοντική ομάδα «Δίκτυο Ενεργών Πολιτών» κατέθεσε πρόταση στο Δήμο Καλαμάτας για τη διαχείριση απορριμμάτων, σύμφωνα με δημοσίευμα της τοπικής εφημερίδας «Ελευθερία».

Για τη συγκρότηση της πρότασης αξιοποιήθηκαν:

-η εμπειρία Δήμων της χώρας  (κυρίως Ελευσίνας και Χανίων) και ευρωπαϊκών χωρών (κυρίως από Αυστρία, Γερμανία)

-οι θέσεις επιστημονικών φορέων (ΤΕΕ), συλλογικών φορέων και ΜΚΟ (όπως ΕΕΑΑ, ΕΣΔΚΝΑ, Greenpeace, Οικολογική εταιρεία ανακύκλωσης, WWF, Δίκτυο Μεσόγειος SOS, Οικολογική συμπολιτεία του Μοριά, Οικολογική κίνηση Καλαμάτας)

-οι γνώσεις ειδικών επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων

-και οι απόψεις ενεργών συμπολιτών μας που έχουν ασχοληθεί και αγωνιστεί για μια λύση του προβλήματος των απορριμμάτων με περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο.

Οι προτάσεις του «Δικτύου Ενεργών Πολιτών» είναι οι εξής:

1.Συγκρότηση και επαναλειτουργία της διαπαραταξιακής επιτροπής του Δήμου για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Η επιτροπή θα παρακολουθεί την πορεία του προγράμματος και θα εισηγείται στα όργανα του Δήμου.

2.Συνεργασία με επιστήμονες και όλους τους φορείς, συλλόγους, οργανώσεις και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, που δραστηριοποιούνται στο θέμα των απορριμμάτων.

3.Αξιολόγηση της λειτουργίας του προγράμματος της ανακύκλωσης στο Δήμο με βάση στοιχεία.

Επανασχεδιασμός της διάταξης των μπλε κάδων, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες. Τοποθέτηση και επέκταση του συστήματος συλλογής σε νέα σημεία για την κάλυψη όλης της έκτασης του Καλλικρατικού Δήμου.

4.Έναρξη της διαλογής στην πηγή των οργανικών και βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων με τοποθέτηση διακριτών (π.χ. πορτοκαλί) κάδων κατά προτεραιότητα σε επιχειρήσεις εστίασης, τουριστικές μονάδες και σε επιλεγμένη περιοχή της πόλης πιλοτικά στην αρχή και επέκταση στη συνέχεια βάσει χρονοδιαγράμματος.

5.Δημιουργία και προβολή σημείων ενίσχυσης της ανακύκλωσης στις γειτονιές. Τέτοια σημεία μπορούν να είναι τα μικρά παντοπωλεία ή τα καταστήματα ψιλικών που θα συμβάλλονται με το Δήμο για την υποδοχή ορισμένων ανακυκλώσιμων υλικών. Μπορεί να συγκεντρώνουν π.χ. τηγανέλαια, μπαταρίες, λαμπτήρες κ.λπ. που στη συνέχεια θα τα περισυλλέγει ο Δήμος.

Στα εν λόγω καταστήματα μπορούν να δίνονται κίνητρα όπως έκπτωση δημοτικών τελών ή ειδική προβολή, βάσει επίτευξης στόχων. Έτσι ενισχύονται ταυτόχρονα οι τοπικές αγορές και το πρόγραμμα ανακύκλωσης.

6.Λειτουργία της μονάδας κομποστοποίησης (ΜΟΛΑΚ) ως μονάδας υποδοχής και επεξεργασίας μόνο των οργανικών και βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων για παραγωγή κομπόστ που θα χρησιμοποιείται για αποκατάσταση της Μαραθόλακκας και άλλων χωματερών, και ως εδαφοβελτιωτικό. Αποκλείεται η αποθήκευση αποβλήτων σε υπαίθριους χώρους της μονάδας. Επίσης επιβάλλεται η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.

7.Για τη διασφάλιση του ελέγχου της σωστής λειτουργίας των μονάδων διαχείρισης αποβλήτων (ΜΟΛΑΚ, ΚΔΑΥ, βιολογικός) να υπογραφεί σύμβαση με ανεξάρτητο φορέα (τεχνικό επιμελητήριο ή διαπιστευμένο φορέα ελέγχου) ο οποίος θα αναλάβει να κάνει μετρήσεις και να παρακολουθεί συνεχώς τη λειτουργία των μονάδων και να συντάσσει εξαμηνιαία έκθεση που θα δίνει στη δημοσιότητα.

8.Προώθηση με ενημέρωση και παροχή κινήτρων της οικιακής κομποστοποίησης οργανικών και βιοδιασπώμενων στην περιφέρεια της πόλης και στα χωριά.

9.Ειδικός σχεδιασμός προγράμματος συλλογής και ανακύκλωσης για τα αγροχημικά υλικά και τις συσκευασίες τους στις αγροτικές περιοχές του διευρυμένου καλλικρατικού Δήμου.

10.Σχεδιασμός διαδικασίας συλλογής ληγμένων φαρμάκων από τα φαρμακεία και μολυσματικών υλικών από τα μικροβιολογικά ιατρεία και κλινικές.

11.Εγκατάσταση θραυστήρα για υλικά κατεδαφίσεων άχρηστα οικοδομικά υλικά, έπιπλα κ.λ.π. για τη θραύση και προώθηση είτε προς επαναχρησιμοποίηση είτε για αποκατάσταση χωματερών και παλιών λατομείων.

12.Προβολή και επιβράβευση από το Δήμο καλών πρακτικών και πρωτοβουλιών από τους δημότες και τις επιχειρήσεις. Θέσπιση κινήτρων και αντικινήτρων με στόχο την προώθηση καλών πρακτικών.

13.Ενημέρωση των δημοτών πόρτα – πόρτα για την ανακύκλωση συσκευασιών (μπλε κάδοι), προμήθεια ειδικής τσάντας στα νοικοκυριά που δεν έχει δοθεί. Ειδική ενημέρωση για τα υπόλοιπα ρεύματα ανακύκλωσης (μπαταρίες, ηλεκτρικές συσκευές, μελανοδοχεία, ορυκτέλαια κ.λ.π.), που λειτουργούν στο Δήμο τον τρόπο και τα σημεία συλλογής.

14.Ευαισθητοποίηση των δημοτών με εκστρατεία ενημέρωσης- πληροφόρησης μέσα από τα Μ.Μ.Ε., καθώς και ανοιχτές εκδηλώσεις, δράσεις, ημερίδες

15.Ειδικό πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και συμμετοχής στο πρόγραμμα της ανακύκλωσης και κομποστοποίησης των επαγγελματιών ( π.χ. ξενοδοχειακές μονάδες, χώροι εστίασης κ.λ.π.)

16.Αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των δημοτικών τελών με βάση την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Να σταματήσουν να πληρώνουν οι πολίτες τα δημοτικά τέλη ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας  και αυτά να συνδεθούν με την ποσότητα των απορριμμάτων που παράγεται, ώστε να ισχύσει η αρχή της «ανταποδοτικότητας».

Με την ίδια λογική να εφαρμοστεί διαφορετικός τρόπος υπολογισμού των δημοτικών τελών για τις επιχειρήσεις.

17.Δημιουργία ομάδας εθελοντών, που θα στηρίζουν το παραπάνω έργο.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια