ΕΕ: Απελευθέρωση των τιμολογίων της ΔΕΗ ως το τέλος του 2011

0
6

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τρίτη αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής του μνημονίου, προβλέπει την πλήρη απελευθέρωση των τιμολογίων του ηλεκτρικού ρεύματος ως το τέλος του 2011, με εξαίρεση τους οικιακούς καταναλωτές.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα», αυτό σημαίνει, εφ΄ όσον εφαρμοστεί το εν λόγω μέτρο όπως παρουσιάζεται στην έκθεση της ΕΕ, ότι τα τιμολόγια για όλες τις επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες, τους αγρότες, τους ΟΤΑ, κλπ, θα διαμορφώνονται ελεύθερα, με τους κανόνες της προσφοράς και της ζήτησης και του ανταγωνισμού, μεταξύ της ΔΕΗ και των εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα τιμολόγια για τις μεγάλες επιχειρήσεις, που τροφοδοτούνται από το δίκτυο υψηλής τάσης, έχουν ήδη απελευθερωθεί.

Στην έκθεση της Κομισιόν, αναφέρεται σχετικά με τα τιμολόγια του ηλεκτρικού, ότι το σύστημα των ρυθμιζόμενων τιμολογίων αναμένεται να μετασχηματισθεί σταδιακά ώστε να αντανακλά τις τιμές χονδρικής, με εξαίρεση τις ευπαθείς ομάδες καταναλωτών για τις οποίες η κυβέρνηση θέσπισε πρόσφατα το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.

Επίσης, προβλέπεται η κατάργηση των ρυθμιζόμενων τιμολογίων για τους μη οικιακούς καταναλωτές ως το τέλος του 2011.

Η έκθεση της ΕΕ δεν επανέρχεται στο θέμα της πώλησης του 40% των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, που είχε προταθεί πέρυσι αλλά είχε απορριφθεί από την κυβέρνηση.

Σε αντιστάθμισμα της εν λόγω πρότασης και στο πλαίσιο της πρόσβασης τρίτων στη λιγνιτική παραγωγή της ΔΕΗ, η κυβέρνηση πρότεινε ανταλλαγή ενέργειας παραγόμενης από λιγνιτικούς σταθμούς της επιχείρησης, με αντάλλαγμα προς αυτήν, τη διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας ίσης αξίας σε άλλο Κράτος-Μέλος της ΕΕ («ενεργειακό swap»).

Η εν λόγω πρόταση είναι υπό αξιολόγηση και σύμφωνα με την ΕΕ, τα μέτρα αυτά μπορούν να αρχίσουν να εφαρμόζονται από τα τέλη Μαρτίου.

Η ΕΕ διατηρεί επιφυλάξεις για την πρόταση να ανατεθεί σε επιτροπή υπό τον ανεξάρτητο διαχειριστή μεταφοράς και η διαχείριση των υδροηλεκτρικών ενώ επισημαίνει και καθυστερήσεις στο διαχωρισμό των δικτύων μεταφοράς και διανομής της ΔΕΗ.

Σύμφωνα με το «Μνημόνιο 4» μέχρι το τέλος Μαρτίου θα πρέπει να έχει ξεκινήσει η εφαρμογή του σχεδίου για άνοιγμα της λιγνιτικής παραγωγής και ακόμη:

•Να παρουσιαστεί σχέδιο για την απελευθέρωση της αγοράς στο μη διασυνδεδεμένο σύστημα (νησιά).

•Να ξεκινήσει η ανάθεση της διαχείριση των υδροηλεκτρικών σε ανεξάρτητο φορέα.

•Να ξεκινήσει η εφαρμογή του μηχανισμού προκειμένου ως τον Ιούνιο του 2013 οι λιανικές τιμές να αντανακλούν τις τιμές χονδρικής, εκτός από τις ευπαθείς ομάδες καταναλωτών.

•Να θεσπιστεί ο διαχωρισμός του δικτύου μεταφοράς.

•Να ενισχυθεί η ανεξαρτησία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια