Μαζική απώλεια κοραλλιογενών υφάλων «δείχνει» νέα έρευνα

0
279

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η αύξηση της θερμοκρασίας των θαλασσών, οι εκπομπές ρύπων αλλά και τοπικοί παράγοντες, όπως η υπεραλίευση, έχουν μεγιστοποιήσει τους κινδύνους για τους κοραλλιογενείς υφάλους, σύμφωνα με νέα έκθεση Αμερικανών επιστημόνων με τίτλο «Επιστροφή στους Υφάλους που Κινδυνεύουν».

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, το 75% των κοραλλιογενών υφάλων –οι οποίοι τρέφουν ψάρια, προσελκύουν τουρίστες και φιλοξενούν σπάνια θαλάσσια βιοποικιλότητα- απειλείται.

«Οι αυξανόμενες πιέσεις στην ξηρά, στις παράκτιες περιοχές και στα ύδατα δημιουργούν μεγάλες πιέσεις στους κοραλλιογενείς υφάλους», δήλωσε η Jane Lubchenco από την Αμερικανική Υπηρεσία για τους Ωκεανούς και την Ατμόσφαιρα.

«Στο μεσοδιάστημα από την τελευταία μας έκθεση, με τίτλο «Κοραλλιογενείς Ύφαλοι σε Κίνδυνο», οι απειλές μεγιστοποιήθηκαν και δεν είναι απλά ανησυχητικές, αλλά χαρακτηρίζονται ολέθριες», προσέθεσε.

Η τελευταία έκθεση της Αμερικανικής Υπηρεσίας για τους Ωκεανούς και την Ατμόσφαιρα, που δημοσιεύτηκε το 1998, υποστήριζε ότι το 60% των κοραλλιογενών υφάλων απειλούνταν από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τα νέα ευρήματα, αν οι πιέσεις συνεχιστούν με αμείωτους ρυθμούς, μέχρι το 2030 θα κινδυνεύει περίπου το 90% των κοραλλιογενών υφάλων, ενώ μέχρι το 2050 θα απειλούνται σχεδόν όλοι οι ύφαλοι.

Περισσότεροι από 500 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως εξαρτώνται οικονομικά από τους κοραλλιογενείς υφάλους, καθώς υπολογίζεται ότι αποφέρουν έσοδα της τάξης των 30 δις. δολαρίων τον χρόνο.

Πέρα από τις εκπομπές ρύπων, που συμβάλλουν στην οξίνιση των ωκεανών, στις κυριότερες απειλές συγκαταλέγεται και η αύξηση της θερμοκρασίας της θάλασσας, που προκαλεί λεύκανση των κοραλλιογενών υφάλων.

Πέραν αυτού, σημαντικό ρόλο για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ύφαλοι παίζουν και τοπικοί παράγοντες, όπως για παράδειγμα η υπεραλίευση, η χρήση εκρηκτικών στην αλιεία, η ανεξέλεγκτη παράκτια ανάπτυξη, ο μη βιώσιμος τουρισμός και πολλοί άλλοι.

Η μελέτη της Αμερικανικής Υπηρεσίας για τους Ωκεανούς και την Ατμόσφαιρα δεν είναι η πρώτη που περιγράφει με τόσο μελανά χρώματα το μέλλον των κοραλλιογενών υφάλων. Προηγούμενες έρευνες έχουν επίσης αναδείξει τους κινδύνους και τις απειλές που αντιμετωπίζουν οι κοραλλιογενείς ύφαλοι, απευθύνοντας έκκληση για άμεση λήψη μέτρων.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια