Κλιματική Αλλαγή: αυξημένη χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ για σχέδια δράσης

0
11

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Αυξημένες κατά 19 δισ. ευρώ ήταν το 2010 οι χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ΕΤΕπ για έργα που συμβάλλουν στη δράση για το κλίμα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Ναυτεμπορικής, το πόσο των ενισχύσεων αυτών αντιπροσωπεύει το 30% των συνολικών χορηγήσεών της ΕΤΕπ στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πιο συγκεκριμένα, το 2010 η ΕΤΕπ χορήγησε συνολικά χρηματοδοτήσεις ύψους 72 δισ. ευρώ και συγκεκριμένα 63 δισ. ευρώ εντός ΕΕ και 9 δισ. ευρώ εκτός ΕΕ, με τις οποίες στήριξε περίπου 460 έργα μεγάλης κλίμακας.

Η χρηματοδότηση έργων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, επικεντρώνονται στους τομείς της ενέργειας και των βιώσιμων μεταφορών.

Ειδικότερα, το περασμένο έτος η Τράπεζα χορήγησε περισσότερα από 6 δισ. ευρώ για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και περισσότερα από 2 δισ. ευρώ για έργα ενεργειακής απόδοσης.

Εκτός αυτού, η ΕΤΕπ χορήγησε 2 δισ. ευρώ σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρηματοδότηση της δράσης για το κλίμα το 2010.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, την επόμενη τριετία η Τράπεζα αναμένεται να εντείνει την υποστήριξή της σε βιώσιμα ενεργειακά έργα στις χώρες αυτές, χάρη στη συμφωνηθείσα αύξηση των κεφαλαίων του «Μηχανισμού για την Ενεργειακή Αειφορία» κατά 1,5 δισ. ευρώ.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια