Σύστημα παρακολούθησης των υδάτων στο νομό Ροδόπης

0
8

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Ένα νέο σύστημα παρακολούθησης των υδάτων που θα εγκατασταθεί στο νομό Ροδόπης «φιλοδοξεί» να αντιμετωπίσει τα προβλήματα υφαλμύρωσης, ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα, υπεράντλησης, μόλυνσης από λύματα βιομηχανιών, ακόμη και έκτακτης ανάγκης από περιστατικά πλημμυρών.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης ενέκρινε τη διενέργεια διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου στο έργο που προβλέπει, μεταξύ άλλων, την εγκατάσταση οκτώ τηλεμετρικών σταθμών μετεωρολογικών παραμέτρων, επτά σταθμών εκτίμησης ποιοτικών παραμέτρων και της στάθμης των επιφανειακών υδάτων και έξι σταθμών εκτίμησης των ποιοτικών παραμέτρων και της στάθμης των υπογείων υδάτων.

Το σύστημα παρακολούθησης των υδάτων που εκτιμάται ότι μπορεί να λειτουργήσει μέχρι το τέλος του 2011 θα μεταδίδει τηλεμετρικά όλα τα στοιχεία που θα καταγράφει στο κέντρο λήψης της Διεύθυνσης Υδάτων της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, που βρίσκεται στην Καβάλα.

Αντίστοιχο σύστημα λειτουργεί στους ποταμούς Νέστο, Στρυμόνα και Έβρο ενώ σχεδιάζεται η επέκτασή του σε όλη την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη αλλά και την Κεντρική Μακεδονία.

Πηγή Newsbomb

Σχόλια