Φωτοβολταϊκά: προστέθηκε ισχύς 16 GW παγκοσμίως το 2010

0
11
Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:  Το 2010 προστέθηκε ισχύς 16 γιγαβάτ από φωτοβολταϊκά στην παγκόσμια ηλεκτρική παραγωγή, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φωτοβολταϊκών Βιομηχανιών (European Photovoltaic Industry Association-EPIA).

Συνολικά η ισχύς από φωτοβολταϊκά ανήλθε σε περίπου 40 GW το 2010, καταγράφοντας αύξηση 70% σε σύγκριση με το 2009 (23 GW).

Τη μερίδα του λέοντος στα φωτοβολταϊκά έργα κατέχει η Ευρώπη, όπου εγκαταστάθηκε ισχύς 13 GW με τις Γερμανία και Ιταλία να πρωταγωνιστούν με 7 GW και 3 GW αντίστοιχα, ενώ στην Ελλάδα η συνολική εγκατεστημένη ισχύς από φωτοβολταϊκά το 2010 ανήλθε σε 0,2 GW.

Εκτός Ευρώπης οι μεγαλύτερες αγορές για τη βιομηχανία φωτοβολταϊκών ήταν αυτές της Ιαπωνίας (1 GW), οι ΗΠΑ (0,8GW) και η Κίνα (0,4GW).

Οι αναλυτές αποδίδουν εν μέρει την αύξηση της φωτοβολταϊκής ισχύος στη μείωση του κόστους των πάνελ. Ενδεικτικά, από το 2007 και εντεύθεν το κόστος των φωτοβολταϊκών συλλεκτών έχει μειωθεί σε 1,8 δολάρια ανά βατ από 3,7 δολάρια ανά βατ.

econews

Σχόλια