Πηνειός : αύξηση νιτρικών στον ποταμό

0
46

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Αύξηση των νιτρικών παρατηρήθηκε κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου και του Δεκεμβρίου στο Πηνειό ποταμό, σύμφωνα με μετρήσεις που διεξήγαγε ο Σύλλογος «Φίλων του Πηνειού» με δικούς του οικονομικούς πόρους, σε συνεργασία με το πιστοποιημένο εργαστήριο «Εργαστηριακή Θεσσαλίας» με έδρα τη Λάρισα.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας «Ημερησία», σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συστηματικής καταγραφής ρύπων, το διαλυμένο οξυγόνο κυμάνθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα, ενώ οι συγκεντρώσεις των φωσφορικών ήταν υψηλές στις πέντε δειγματοληψίες και ειδικότερα στη γέφυρα Μακρυχωρίου.

Στην τελευταία δειγματοληψία του Ιανουαρίου, παρατηρήθηκαν πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις και στους τρεις σταθμούς δειγματοληψίας- ενώ τέλος τα κοπρανώδη κολοβακτηρίδια υπάρχουν σε όλες τις μετρήσεις, υποδηλώνοντας – σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό – περιττωματική ρύπανση.

Οι μετρήσεις γίνονται σε μηνιαία βάση, από τρία σταθερά σημεία λήψης δειγμάτων, ενώ γίνεται χημική ανάλυση τον δειγμάτων και τα εργαστηριακά αποτελέσματα εκτιμώνται, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, σύμφωνα με τον δείκτη WQI (Water Quality Index – Δείκτης Ποιότητας Υδάτων).

Με τα στοιχεία που συλλέγονται προκύπτει μηνιαία κατηγοριοποίηση της ποιότητας ύδατος του Πηνειού από «Πολύ Κακή» μέχρι «Άριστη» (5 κατηγορίες).

Στο τέλος κάθε τριμήνου συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και καταγραφή των πιθανών πηγών ρύπανσης από τον επιστημονικό υπεύθυνο της δράσης (“Εργαστηριακή Θεσσαλίας”).

Τα αποτελέσματα θα δημοσιεύονται μηνιαίως στην ιστοσελίδα www.pineiosngo.org.

Η πρόεδρος του συλλόγου «Φίλοι του Πηνειού», κ. Γιάννα Γεροκώστα, τόνισε «την ανάγκη λειτουργίας ενός συστήματος παρακολούθησης, αφού δεν υπάρχει ολοκληρωμένη μελέτη εγκατάστασης συστήματος παρακολούθησης ρύπων στον Πηνειό, δεν εφαρμόζεται σύστημα παρακολούθησης με λειτουργία μόνιμου δικτύου σταθμών μέτρησης ρύπων και έκδοση αποτελεσμάτων και δεν έχει γίνει διαχειριστικό σχέδιο για τον Πηνειό».

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια