Φωτοβολταϊκά στη στέγη: σεμινάριο από το ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας

0
7
Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, οργανώνει στις 15,16,17 και 18 Μαρτίου 2011 Σεμινάριο Μικρής Διάρκειας με θέμα: «Φωτοβολταϊκά στη στέγη».
Tο πρόγραμμα του σεμιναρίου θα αναπτυχθεί σε ενότητες κατά μέρα ως ακολούθως:

1η ημέρα: Εισαγωγή στις ΑΠΕ και στα φωτοβολταϊκά .Το πρόγραμμα φωτοβολταϊκών στη στέγη

2η ημέρα: Αδειοδότηση, σχεδιασμός, μελέτη, διαδικασίες

3η ημέρα: Οργάνωση έργου, προμήθειες και τοποθέτηση

4η ημέρα: Χρηματοδότηση έργου, η οικονομική προσέγγιση

Το τετραήμερο αυτό σεμινάριο, που γίνεται λόγω της επικαιρότητας του θέματος με την οργανωτική ευθύνη του Τμήματος Επαγγελματικών Θεμάτων θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ καθημερινά κατά τιςαπογευματινές ώρες (17.00 – 22.00) και απευθύνεται σε διπλωματούχους μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ (1ος όροφος πρωτόκολλο, fax 2310883110, emailprotocol-tkm@central.tee.gr). Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει από την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2011 και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας όπως θα προκύπτει από το πρωτόκολλο του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Η αίτηση συμμετοχής είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ www.tkm.tee.gr .

Σχόλια