Η Ελλάδα σε άσκηση αντιμετώπισης πυρηνικών ατυχημάτων

0
8

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία

Η Ελλάδα συμμετείχε σε ευρωπαϊκή άσκηση ετοιμότητας για την αντιμετώπιση πυρηνικών ατυχημάτων, υπό τον συντονισμό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Έγκαιρης Ειδοποίησης (ECURIE) της ΕΕ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος», στην άσκηση που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα συμμετείχαν τα 28 μέλη κράτη του ECURIE, καθώς και χώρες – παρατηρητές, όπως ανακοίνωση η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).

Σκοπός της ήταν ο έλεγχος των σχεδίων έκτακτης ανάγκης για ραδιολογικά ατυχήματα και των διαδικασιών επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών-μελών.

Σύμφωνα με το σενάριο της άσκησης, μετά από υποθετικό ατύχημα σε πυρηνικό σταθμό της Σουηδίας, έγινε έκλυση ραδιενέργειας στην ατμόσφαιρα και ελήφθησαν μια σειρά από προστατευτικά μέτρα.

Στην κλίμακα κατάταξης ραδιολογικών περιστατικών INES το συμβάν αξιολογήθηκε ως «ατύχημα με ευρύτερες επιπτώσεις» (επίπεδο 5).

Η ΕΕΑΕ ως εγχώριος φορέας αρμόδιος για την προστασία του ελληνικού πληθυσμού και του περιβάλλοντος από πιθανές ραδιολογικές συνέπειες τέτοιων ατυχημάτων, ενεργοποίησε στο σχετικό εθνικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, με σκοπό τον έλεγχο της ετοιμότητας και απόκρισης σε εθνικό επίπεδο.

Παρόμοιες ασκήσεις πραγματοποιούνται περιοδικά, προκειμένου να διασφαλίζεται η ετοιμότητα κρατών μελών για ανταπόκριση σε πιθανή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, οφειλόμενη σε ραδιολογικό ή πυρηνικό ατύχημα.

***η φωτογραφία είναι της Greenpeace

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια