ΔΕΗ: προβλέπει συνολικά έσοδα 5,8 δισ. ευρώ το 2011

0
4

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ ενέκρινε τον προϋπολογισμό για το 2011, σύμφωνα με τον οποίο αναμένει έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας στα 5,1 δισ. ευρώ, συνολικά έσοδα 5,8 δισ. και περιθώριο EBITDA ~24%

Οι παραδοχές του προϋπολογισμού για την τιμή του πετρελαίου Brent και την ισοτιμία €/$ είναι $96/bbl και 1,25 αντίστοιχα, ενώ τα βασικά οικονομικά μεγέθη προβλέπεται να διαμορφωθούν ως ακολούθως:

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της ΔΕΗ επηρεάζονται, μεταξύ άλλων, από μεταβολές της ισοτιμίας €/$ και των τιμών πετρελαίου, φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και δικαιωμάτων CO2, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αποκλίσεις από τα μεγέθη του προϋπολογισμού.

Υπενθυμίζεται ότι στο 9μηνο του 2010, η ΔΕΗ κατέγραψε κέρδη 520,2 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 4,47 δισ. ευρώ.

Σχόλια