Επιστολή Μπατζελή για τη γεωθερμία στη Φθιώτιδα

1
6

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Επιστολή προς τον υφυπουργό ΠΕΚΑ Γιάννη Μανιάτη με την οποία ζητάει την εκμετάλλευση της γεωθερμίας στην περιφέρειά της απέστειλε η βουλευτής Φθιώτιδας και πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κατερίνα Μπατζελή.

Η κα. Μπατζελή κάνει λόγο για ενίσχυση του τοπικού τουρισμού και της οικονομίας της περιοχής εν γένει και για προστασία του περιβάλλοντος, ενώ υπογραμμίζει πως η ανάπτυξη της γεωθερμίας στη Φθιώτιδα αποτελεί αίτημα όλων των τοπικών φορέων.

Η επιστολή της Κ. Μπατζελή.

Θέμα: Εκμετάλλευση της γεωθερμίας στο Νομό Φθιώτιδας

Η γεωθερμία αποτελώντας Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας μπορεί να αποτελέσει ελκυστική επιλογή τόσο για ηλεκτροπαραγωγή όσο και για άλλες εφαρμογές, όπως τα θερμά λουτρά.

Τα πλεονεκτήματα επενδύσεων στη Γεωθερμία για τη χώρα μας είναι :

ο πλούτος των γεωθερμικών πηγών

η αναδυόμενη αγορά

η υψηλή τιμή αγοράς της παραγόμενης ενέργειας και

η δυνατότητα για ποικίλες εφαρμογές σε συνέργεια με άλλες

Η περιοχή της Ανατολικής Στερεάς (Θερμοπύλες- Καμένα Βούρλα- Λεκάνη Σπερχειού) χαρακτηρίζεται από σύγχρονα γεωδυναμικά φαινόμενα και διεργασίες που έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ιδιαίτερων γεωολογικών συνθηκών, όπως η ανάπτυξη σημαντικού γεωθερμικού πεδίου στην ευρύτερη περιοχή.

Συγκεκριμένα:

1.Σπερχειός. Από παλαιότερες έρευνες διαφόρων φορέων στη χώρα μας, έχουν εντοπισθεί περί τα 30 κύρια γεωθερμικά πεδία, μεταξύ των οποίων και αυτό της περιοχής Σπερχειού, το οποίο χαρακτηρίζεται με τα έως τώρα δεδομένα [όχι γεωτρήσεις βάθους] ως χαμηλής μέσης ενθαλπίας, αν και πρόσφατα το Global Energy Network Institute παρουσιάζει την περιοχή Σπερχειού ως την πλέον ευνοημένη στην Ελλάδα, όσον αφορά την πυκνότητα της θερμικής ροής.

Μια ολοκληρωμένη μελέτη αξιολόγησης και διαχείρισης του γεωθερμικού πεδίου στην περιοχή της ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, θα μπορούσε να αποφέρει σημαντικά οφέλη στην τοπική κοινωνία. Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι τα γεωθερμικά ρευστά της Φθιώτιδας, όπως προκύπτει από το χημισμό των θερμοπηγών, έχουν χαμηλό-μέτριο σύνολο διαλυμένων αλάτων και δε συνοδεύονται από επιβλαβή αέρια, στοιχεία που είναι θετικά από τεχνική και περιβαλλοντική άποψη για μελλοντική, φιλική στο περιβάλλον αξιοποίηση των υδάτων για την παραγωγή ενέργειας. Επίσης η γεωγραφική θέση της περιοχής επιτρέπει την ισόρροπη μεταφορά ενέργειας προς βορρά και το νότο, αποφεύγοντας της απώλειες μεταφοράς ρεύματος λόγω απόστασης.

1.2. Εκμετάλλευση θερμών – θερμομεταλλικών πηγών

Ως απόρροια του γεωθερμικού πεδίου που αναπτύσσεται στην ευρύτερη περιοχή της Φθιώτιδας, είναι και η δημιουργία πληθώρας θερμών πηγών, δηλαδή πηγών των οποίων τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά διαφέρουν σημαντικά από τις ψυχρές πηγές, με την συμβατική έννοια.

Οι φυσικοχημικές αυτές διαφοροποιήσεις, που έγκεινται κυρίως στην αυξημένη θερμοκρασία του νερού και στον εμπλουτισμό του με χρήσιμα μεταλλικά στοιχεία και ιόντα, αποτελούν και το λόγο των ευεργετικών, κατά περίπτωση, ιδιοτήτων που έχουν για τον άνθρωπο.

Η πλειοψηφία των θερμών αυτών πηγών, χρησιμοποιούνται (όχι σε πλήρη ανάπτυξη) από το μακρινό παρελθόν για ιαματικούς λόγους, καθώς εμφανίζουν σημαντικές θεραπευτικές ιδιότητες, που είναι γνωστές από την αρχαιότητα.

Σήμερα, η εκμετάλλευση των θερμών πηγών της Φθιώτιδας είναι περιορισμένη, αποσπασματική και στερείται ολοκληρωμένης διαχείρισης. Πολλές από αυτές, συνεχίζουν να είναι αναξιοποίητες, ακόμη και ανεξερεύνητες, υπό το πρίσμα της επιστημονικής γνώσης.

Μια τέτοια υποδομή θα μπορούσε να συνεισφέρει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, είτε άμεσα μέσω των ιαματικών χρήσεων είτε έμμεσα μέσω του θεραπευτικού τουρισμού.

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΙΓΜΕ ΓΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Όσον αφορά τη γεωθερμική μελέτη του ΙΓΜΕ και μετά από έρευνες σε έξι περιοχές, έγινε γνωστό ότι η Φθιώτιδα παρουσιάζει έντονη τεκτονική με κατακόρυφα ρήγματα, διακλάσεις που συμβάλλουν στην ανοδική κίνηση των θερμών ρευστών στην επιφάνεια του εδάφους, επιφανειακές εκδηλώσεις ζεστών νερών κατά μήκος ρηγμάτων σε Καμένα Βούρλα, Θερμοπύλες, Ψωρονέρια, Υπάτη, Πλατύστομο, Παλαιοβράχα, Αρχάνι, καθώς και μεγάλη διακύμανσή θερμοκρασίας από θέση σε θέση.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Η ένταξη των ευρύτερων γεωθερμικών περιοχών του νομού Φθιώτιδας στην κατάρτιση των γεωθερμικών ζωνών όπου προετοιμάζεται από το ΥΠΕΚΑ είναι ιδιαίτερης σημασίας για την ανάπτυξη του τόπου, για εναλλακτικές παραγωγικές δραστηριότητες, αλλά και καινοτόμες επενδύσεις.

Θα μπορούν να ενταχθούν νέα επενδυτικά δυναμικά προγράμματα στο ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, αλλά και σε αντίστοιχα επιχειρησιακά προγράμματα όπως Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης που θα έχουν προστιθέμενη αξία στην ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της περιοχής.

Θα είναι εφικτή πλέον η δημιουργία οργανωμένου ιαματικού τουρισμού, κέντρων αναψυχής, αθλητικών και αγροτουριστικών δραστηριοτήτων, ενώ θα συμβάλλει ουσιαστικά και στην αλλαγή του τρόπου παραγωγής γεωργικών και διατροφικών προϊόντων, διαμέσου της αλλαγής του τρόπου και του κόστους χρήσης ενέργειας, αλλά της προώθησης εντατικοποιημένων επιχειρηματικών μορφών αγροτικής παραγωγής, όπως των θερμοκηπίων.

Το ζήτημα αυτό αποτελεί πάγιο αίτημα όλων των οικονομικών, κοινωνικών φορέων, επιμελητηρίων, αλλά και των αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Νομού Φθιώτιδας.

Τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά, μπορούν υπό προϋποθέσεις να αποφέρουν μεσοπρόθεσμα άμεσα και έμμεσα οικονομικά οφέλη, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην καταπολέμηση της ανεργίας.

Θεωρώ ότι σε μια κρίσιμη οικονομικά περίοδο για τη χώρα αξίζει να επενδύσουμε στην πράσινη ανάπτυξη που αποτελεί κεντρική μας επιλογή ενισχύοντας τις προσπάθειες που συνδυάζουν πολλαπλές μορφές παραγωγικότητας στην περιφέρεια, η οποία μπορεί πλέον με αποκεντρωμένο τρόπο να διαχειριστεί την ανάπτυξή της και να αναδείξει τη διαφορετικότητά της.

Με εκτίμηση

Κατερίνα Μπατζελή

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. Πολύ σωστό συμπατριώτισσα. Απορώ που τόσα χρόνια μεσα στα μάτια μας οι θερμές πηγές της Φθιώτιδας και τα υπόγεια νερά παραμένουν αναξιοποίητα, εκτός από τα πολύ μικρής εκμετάλλευσης στο Πλατύστομο.

    Ν.Π, ΜΜΜ/ ΕΜΠ, από Μ.Κάψη.

Comments are closed.