Νερό για πότισμα από βιολογικό καθαρισμό

2
3002

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Αξιοποίηση των νερών που προέρχονται από την επεξεργασία των αστικών λυμάτων προβλέπει η ΚΥΑ που προώθησε το ΥΠΕΚΑ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία», σήμερα στις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού που λειτουργούν σε περισσότερα από 200 αστικά κέντρα, παράγονται εκατομμύρια τόνοι νερού σε ετήσια βάση, που όμως καταλήγουν σε ποτάμια και θάλασσες.

Από την εμπειρία των περισσότερων ευρωπαϊκών πόλεων, έχει αποδειχθεί ότι το νερό αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί σε διάφορες χρήσεις, ανάλογα με το βαθμό καθαρότητας του.

Η ΚΥΑ που προώθησε το υπουργείο Περιβάλλοντος, καθορίζει ότι νερά που προέρχονται από τριτοβάθμια  επεξεργασία και εφόσον η περιεκτικότητα του σε βαρέα μέταλλα και άλλα στοιχεία δεν ξεπερνά τα θεσπισμένα όρια, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμη και για πότισμα καλλιεργειών.

Χαμηλότερες προδιαγραφές προβλέπονται για νερά που προορίζονται για πότισμα χώρων πρασίνου.

Σε κάθε περίπτωση θα δίνεται έγκριση από τις αρμόδιες διευθύνσεις των περιφερειών.

Η αξιοποίηση των νερών που προέρχονται από την επεξεργασία αστικών λυμάτων δίνει λύση στην έλλειψη υδατικών πόρων.

Από την άλλη όμως, απαιτoύνται  κονδύλια για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και δικτύου μεταφοράς.

Μελέτη που είχε γίνει παλιότερα για την αξιοποίηση των ποσοτήτων που προέρχονται από το εργοστάσιο της Ψυτάλλειας και σήμερα χάνονται στον Σαρωνικό, για το πρασίνισμα του Ποικίλου Όρους, έδειξε ότι το κόστος είναι ιδιαίτερα υψηλό.

Για το econews

Newslink Hellas

2 Σχόλια

 1. ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ τη 31/1/2011
  Πρός
  Π.Π.Γερμανών 16 Δήμαρχο Δήμου Δίου- Ολύμπου
  Τκ 60063 Κύριων

  Τηλ.6978641206 Παπαθανασίου Γεώργιo

  Πρόεδρων: Δημοτικού Συμβουλίου
  Ανοιχτή επιστολή Κοιν. Δημοτικών Συμβούλων
  Προέδ.Δημοτικών Διαμερισμάτων
  ΘΕΜΑ:Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων ΟΤΑ Νότιας Πιερίας- “ χθες και σήμερα.”

  . Αγαπητέ κύριε δήμαρχε ,.Ελπίζω,ότι η ενασχόληση μου, από της 5/6/2008 με το έργο αυτό, σχετικό με το περιβάλλον,με υποχρεώνει να σας κάνω μια συνολική //συνοπτική// ενημέρωση επί του θέματος.Η πολύπλευρη προσπάθεια πολλών ειδικών για την καταγραφή των προβλημάτων, και την εξεύρεση βέλτιστης διαχείρισης,με στόχο την προστασία του περιβάλοντος,παράλληλα με την ανάπτυξη,που είναι και το σημερινό ζητούμενο στις συγκαιρίες που διαβιώνουμε καθιστά επιτακτική την ανάγκη εξεύρεσης μιας βιώσιμης τελικής λύσης.
  Έρχομαι όμως άμεσα στο ζητούμενο αφού πρώτα σας κάνω μια συνοπτική αναδρομή της πολύπαθους ιστορίας του βιολογικού καθαρισμού ΟΤΑ Ν. Πιερίας:

  1 Με Αριθ. 7300/16/7/1990.απόφαση του νομάρχη Πιερίας καθορίζεται ο αποδέκτης, και η ποιότητα του, ως μή ευαίσθητη ή θαλάσσια περιοχή, οι ακτές του Ολύμπου.Αυτός όμως ο πειραματισμός έχει προφανώς σήμερα αβέβαιη κατάληξη,με ότι αυτό συνεπάγεται!
  2 Δεν υπήρξε όμως προέγκριση από το 1997,από την αρχαιολογική υπηρεσία, για την διέλευση των κεντρικών αγωγών από την παλιά γαλαρία του ΟΣΕ στο κάστρο του Πλαταμώνα.που είναι το φυσικό, αντικείμενο της μελέτης κλπ.
  3 Από το 1998 ουδέποτε ορίστηκαν οι όροι ασφάλειας και σχετικής σήμανσης προς αποφυγή ναυτικών ατυχημάτων του υποθαλάσσιου αγωγού, από την υπηρεσία φάρων ,και της υδρογραφικής υπηρεσίας .Όταν με εγγραφώ τους με κατέστησαν υπεύθυνο για την ασφάλεια του αγωγού, τους κατήφθηνα στον φορέα υλοποίησης που είναι ή Νομαρχία Πιερίας
  4 Το 1998 επίσης,ή Κοινοί Υπουργική Απόφαση ( ΚΥΑ ) 20/9018.για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων ,αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ο αγωγός πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση από την ακτή 2,000µ και οι διαχυτίρες σε 250μ.
  5 Το 2005 η ανανεωμένη ( τροποποιημένη ) ΚΥΑ αναφέρει ότι ο αγωγός πρέπειi να βρίσκεται σε 750,µ ΄και οι διαχυτίρες, σε, 200µ.Μέχρι τις 31/12/2010 κανείς δεν γνωρίζει τι συμβαίνει,ακριβώς,με την παράδοση- παραλαβή ,για χρήση, του υποθαλάσσιου αγωγού!.Ούτε εσείς τον παραλάβατε αυτόν στην παράδοση -παραλαβή των ΕΕΛ,στις 3/1/2011.Δηλαδή,ο αγωγός είναι ανύπαρκτος!
  6 Το έργο < παρελήφθη βάσει της 20/5919/28/7/2004 Απόφασης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Πιερίας μετά από έγκριση του απο 30/6/2004 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής.
  χωρίς αγωγούς μεταφοράς λυμάτων που είναι απαραίτητοι για την λειτουργία του ,και την βιωσιμότητα του .
  7 Το έργο παραδόθηκε εσπευσμένα, με τη δικαιολογία ότι θα κλείσει το Β‘ΚΠΣ,
  8 Η νομαρχία Πιεριας θεώρει ότι το έργο έχει περαιωθεί, αυτό προκύπτει και από έγγραφα της, ένα από αυτά με Αριθ,Πρωτ,20/6329 /11 9 2003.
  9 Το 2004 και βάσει του Α.Π. 20/551οικ,/12/07/2004 πρωτοκόλλου Διοικητικής Παραλαβής και παράδοσης το έργο παραδόθηκε για χρήση στον Σύνδεσμο όπου αναφέρονται αναλυτικά τα έργα και ο εξοπλισμός των ΕΕΛ, μόνο. ( O υποθαλάσσιος εξακολουθεί να μην υπάρχει)
  10 Ποτέ δεν συνδέθηκε η μονάδα με ρεύμα της ( ΔΕΗ!.)
  11 Ποτέ δεν έγιναν, οι απαραίτητες δοκιμές τόσο τον μηχανημάτων όσο και των εγκαταστάσεων !
  12 Όσο αφορά την εργασία Τ 20, ενώ προβλεπόταν ,στην αρχική μελέτη, 12 μήνες δοκιμές,να διαπιστωθεί στην πράξη η καλή απόδοση τον εκροών BOD5,& COD κλπ που επίσης δεν έγινε ποτέ !.
  •• Αναφέρεται, μόνο το κόστος του απαραίτητου προσωπικού το έτος 2003 με το ποσό των 201,500 € ενώ οι εργασίες για το Τ20 δεν έγιναν ποτέ !
  •• Ούτε δοκιμάστηκε με πραγματικές συνθήκες, και δε λειτούργησε ποτέ ο Βιολογικός Καθαρισμός.
  13 Επίσης στο χημείο υπάρχουν μόνο ντουλάπια!
  14 Τα όρια ασφάλειας ,λείπουν 450μκιγκλιδωμάτων & 450μ προστατευτικά μπαρών κλπ απουσιάζουν μόνο στις ΕΕΛ.
  15 Επίσης βάσει το( δ.53 ε τις ΚΥΑ) πριν αρχίσει η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων , πρέπει να γίνει αναγνωριστική οικολογική μελέτη της περιοχής, διάρκειας ενός έτους, ώστε να αποκτηθούν στοιχεία βάσης για περαιτέρω παρακολούθηση από τον αρμόδιο φορέα λειτουργίας του έργου,
  16 Οι οσμές είναι το πρώτο αρνητικό, για τους αρμόδιους ..αλλά και για τους κατοίκους και επισκέπτες .
  17 Από το 1997 ο Βιολογικός Καθαρισμός χωρίς ιδιοκτησίας των 67 στρεμμάτων έτσι μένει έξω από τις δράσεις του ΕΣΠΑ .
  18 Στο μεταξύ, σύμφωνα με το ΦΕΚ 572Β/08/05/2002 καθορίστηκαν ο σκοπός, και οι πόροι του Συνδέσμου ,αλλά δυστυχώς μόνο στα χαρτιά!.
  19 Εξωτερικοί συνεργάτες, μηχανικοί του Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του ΑΠΘ κατέγραψαν τις όποιες αδυναμίες.Η επιβλέπουσα αρχή,και Yπηρεσία ΤΥΔΚ Πιερίας δυστυχώς ουδέποτε δραστηριοποιήθηκαν.
  •• Υπηρετώντας τον θεσμό του αντιδημάρχου Ειδικό βάρος δόθηκε στη διέλευση,του αγωγού μεταφοράς λυμάτων της Λεπτοκαρυάς προύπολ,5.000.000.00 € περιπ.Το γεγονός προκάλεσε ανάμεσα σε δημότες και εμένα τριβές και εντάσεις ,με πολλές,προσφυγές στη δικαιοσύνη,στο άμεσο μέλλον.
  20 Έχουν συμβάλει και έχουν γνωμοδοτήσει, και προσέφεραν, συνεργασία με τον Σύνδεσμο Πανεπιστήμια όπως των Ιωαννίνων, και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θες/νίκης χωρίς κανένα κόστος και τους ευχαριστώ.
  •• Οι καρεκλοκένταυροι της υφιστάμενης πολιτικής αλαζονείας στην προσπάθεια τους να διχάσουν και μόνο απεκάλεσαν δημοσίως τους επιστήμονες μπογιατζήδες που ελέγχουν τον βιολογικό !.
  •• Αυτοί όμως οι μπογιατζήδες, με τις προτάσεις τους απέτρεψαν τη διέλευση του αγωγού, και των αντλιοστασίων πάνω από το κάστρο του Πλαταμώνα ,και απάλλαξαν τις επόμενες γεννές από μελλοντικά λειτουργικά έξοδα .
  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  1 Η απόφαση με Αριθ. 42/2010 του Συνδέσμου, μετά από έγγραφο, αίτημα δημοτών ,αναφέρεται η ανάγκη αναβάθμισης ( τροποποίησης ) της υπάρχουσας μελέτης ως προς την διάθεση των εκροών στη θάλασσα,( τουλάχιστον κατά το θέρος )
  ••.Και επιπλέον η απολύμανση, με την μέθοδο όζοντος,που έτσι θα αποφέυγεται, ή χλωρίωση καθότι το χλώριο θεωρείται ουσία με ιδιότητες καρκινογένεσης.
  •• Οι εκροές από τη μονάδα, της προχωρημένης αυτής επεξεργασίας, να επαναχρησιμοποιηθούν ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου, υπάρχουν αυξημένες ανάγκες ,για την άρδευση, η αναδάσωση κλπ.Κέρδος επίσης θα είναι ή,πρόληψη της υφαλμύρωσης,αλλά και ο έμμεσος εμπλουτισμός των υπόγειων υδροφορέων.
  2 Σύστημα υποστήριξης εξουδετέρωσης οσμών ,είναι ή αποτελεσματική συλλογή και ανανέωση του αέρα στην είσοδο ,και την απαγωγή με αέριο ρεύμα, για την απομάκρυνση των πτητικών αυτών ενώσεων που προκαλούν τή δημιουργία οσμών
  •• Ο επεξεργασμένος αέρας μπορεί να διατεθεί στην ατμόσφαιρα χωρίς τή δημιουργία περεταίρων οχλήσεων .
  3 Η εγκατάσταση επεξεργασίας της ίλυος,με στόχο την παραγωγή, βελτιωτικών εδάφους,για την αισθητική αποκατάσταση υποβαθμισμένων τοπίων κλπ,πρέπει να είναι ένας από τους άμεσους στόχους .
  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
  •• Η κατασκευή των ΕΕΛ έχει ολοκληρωθεί από το 2002,και μέχρι σήμερα δεν έχει λειτουργήσει !.Είναι επιτακτική ανάγκη να αρχίσει όσο το δυνατό πιο γρήγορα η λειτουργία του.Δεν αντέχει άλλο το τοπικό οικοσύστημα & πολύ περισσότερο το θαλάσσιο ,στο όποιο έχει κατά βάση στηριχτεί ή ανάπτυξη της περιοχής (τουριστικής,κλπ)
  •• Ωστόσο λαμβάνοντας υπόψη το χώρο εγκατάστασης της μονάδας ,την άμεση γειτνίαση των κατοικιών και των ξενοδοχείων που αποτελούν πόλο έλξης τουριστών στην περιοχή, τις ανάγκες για ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων και την πιθανότητα δημιουργίας οχλήσεων από οσμές, ίσως πρέπει να επανεξετάσουμε το όλο θέμα για μεταστέγαση του Βιολογικού μακριά από κατοικημένες περιοχές.
  •• Κύριε Δήμαρχε: Κοινοποίησα αυτά, και άλλα, προς κάθε κατεύθυνση κατά καιρούς χωρίς κανενός υπευθύνου να “ ιδρώσει το αυτί” !.Είναι προφανές ότι ανήκει και αυτό στην γενικότερη στρεβλή λειτουργία των ελληνικών θεσμών! .Όλα τα παραπάνω με όποια σειρά και αν μπούν τεκμηριώνουν την ανάγκη για αναβάθμιση . και είμαστε στην διάθεση σας με πλήθος στοιχείων συμβάλλοντας στην απεμπλοκή του. έργου για το καλό της περιοχής που ως γνωστό βασίζεται στον θαλάσσιο τουρισμό.

  1 Σχετικά: με το Αριθ,Πρωτ, 11/ 12/2/2010 Απάντηση του Συνδέσμου Β,Κ-ΟΤΑ Ν,Πιερίας σε••• ΘΕΜΑ:Κοινοβουλευτικός Eλεγχος••• Σχεττικό, το α.π. 788/2/2010εγγραφο της Δ/νσης Τοπ, Αυτ/σης &Δ/σης Ν,Πιερίας αναφορικά με τα θέματα που θιγεί η με αριυ,5783/08/-2-2010σε ερώτηση βουλευτών
  2 Σχετικά με το Αριθ.Πρωτ, 565/11/2/2010 αίτημα του Δήμου Λιτοχώρου προς των σύνδεσμο για λήψη απποφ,της Δοκιμαστικής Λειτουργίας των ΕΕΛ και το κοστος αυτης 45.000 €.Σχετικό η επιστροφή, Αποφ, Αριθ,31 /2010 .απο την Δ/νση Τοπ/κης Αυτ/σης & Δ/σης Ν.Πιερίας• Σχετικό με αριθ,απ,214 /2010 της Δ,Ε.που.εγκρίνει την εκτέλεση της εργασίας<<έλεγχοι και δοκιμές των δομικών ,των υδραυλικών στοιχείων και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού έναρξη λειτουργίας των ΕΕΛ•.Σχετικό η από 26-10-2009 προγραμματική σύμβαση 1 η κοινοί επιτροπή της σύμβασης που ορίζειται και η νομιμότητα αυτής , δεν συνεδριάσε ποτέ βλέπε άρθρο 10. και .• Σχετικό και το έγγραφο μου τη 8-12-2010 προς την Δ/νση Τοπ.Αυτ/σης και Δ/σης ν Πιερίας .
  .3 Η <<Αριθ.42/2010 απόφαση του Συνδέσμου των ΕΕΛ αναβάθμιση,(τροποποίηση) της Κ.Υ.Α .περί διάθεσης υγρών αποβλήτων μετά τη βιολογική τους διαχείριση, όχι στην θάλασσα.
  •Σχετικό με Αριθ,Πρωτ,135/12/12/2010 Προς τον εισαγγελέα πρωτοδικών Κατερίνης
  •Σχετικό τοΑρ,Πρωτ.136 3/1/2011 Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής στον δήμο Δίου-Ολύμπου.
  .
  Πίνακας Αποδεκτών

  1 Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής αλλαγής
  2 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
  3 Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας
  4 Επιμελητήριο Πιερίας
  5 Ένωση Ξενοδόχων Πιερίας
  6 Ομοσπονδία Ενοικιαζομένων δωματίων Πιερίας
  7 ΕΟΤ-
  8 ΕΤΑ
  9 Εισαγγελία Περιβάλλοντος Αθήνα στον Άρειο πάγο
  10 Εισαγγελία Πρωτοδικών Κατερίνης
  11 ΚΖ Εφορεία Κλασικών Αρχαιοτήτων

  Εν Δήμο Δίου – Ολύμπου

  Κωνσταντίνος Γιάντσιος

Comments are closed.