Δέλτα εναντίον Greenpeace για τα μεταλλαγμένα στα ζωικά προϊόντα

0
8
Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η γαλακτοβιομηχανία ΔΕΛΤΑ κινήθηκε νομικά κατά της Greenpeace με διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων, ζητώντας την απόσυρση του Οδηγού Καταναλωτών για τα μεταλλαγμένα στα ζωικά προϊόντα,  όπου το γάλα της εταιρείας, κατηγοριοποιήθηκε ως «κόκκινο» με τη βαθμολογία να έχει μειωθεί στο 5,9 από 10 στον προηγούμενο κατάλογο.

Όπως ισχυρίζεται η Greenpeace, στην πρόσφατη έκδοση του Οδηγού Καταναλωτών για τα μεταλλαγμένα στα ζωικά προϊόντα (Α’ εξάμηνο 2011), η ΔΕΛΤΑ προσκόμισε μεν τις απαραίτητες γραπτές εγγυήσεις και αναλύσεις για τη μη χρήση μεταλλαγμένων στις ζωοτροφές,ωστόσο ενώ είχε δεσμευτεί πως θα έχει σήμανση στη συσκευασία του τελικού της προϊόντος από το Μάιο του 2010, μέχρι και σήμερα δεν το έχει πράξει.

Από την πλευρά της η Vivartia ισχυρίζεται πως για την παραγωγή του γάλακτος ΔΕΛΤΑ δεν έχει χρησιμοποιηθεί  γάλα από ζώα, τα οποία έχουν τραφεί με γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές: “Η Εταιρεία διαθέτει  ήδη από το 2006 μέχρι και σήμερα, πιστοποίηση για τη χρήση μη γενετικά τροποποιημένων ζωοτροφών.  Φορέας της πιστοποίησης είναι ο παγκόσμιος Πιστοποιητικός Οργανισμός SGS, που έχει αναλάβει την πιστοποίηση και την παρακολούθηση του συστήματος που εφαρμόζει η ΔΕΛΤΑ”, αναφέρεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Απαντά δε στις αιτιάσεις της Greenpeace περί απουσίας σήμανσης πως μετά  από  γνωμοδοτήσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Γενικού Χημείου του κράτους, προέκυψε ότι νομοθετικοί λόγοι δεν επιτρέπουν την εισαγωγή σχετικής σήμανσης.

Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της ΔΕΛΤΑ εναντίον της Greenpeace εκδικάζεται στις 7 Φεβρουαρίου.

Σημειώνεται πως ανάλογα με την απόφαση του δικαστηρίου ο Οδηγός Καταναλωτών μπορεί να αποσυρθεί.

Για το econews
Newslink

Σχόλια